3111 просмотров

Зейнетақы қорындағы қаржы қайда инвестицияланды

Қазақстандықтар зейнетақыға қанша қаржы жинақтаған

Фото: Kursiv.kz

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, БЖЗҚ зейнетақы активтері портфелінің көлемі 10 798,3 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды Ұлттық банк баспасөз-қызметі. 

Ақша қаражаты және теңгеге салынған қаржы құралдары 7 201,0 млрд теңгені немесе 66,7%-ды, шетел валютасына салынған қаржы құралдары 3 597,3 млрд теңгені немесе 33,3%-ды құраған. 

Қор қаржысының инвестициялары

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау стратегиясына сәйкес, инвестициялық портфельдің сақталуы мен оның кірістілігін қамтамасыз етуге бағытталған әртараптандыру мақсатында, зейнетақы активтері валюта, мемлекет, түрлі  сектор және эмитенттер бойынша әртүрлі қаржы құралдарына инвестицияланады.

Зейнетақы қорындағы қаржы қайда инвестицияланған

2019 жылғы желтоқсанда теңгемен салынған зейнетақы активтерін инвестициялау көлемі 91,5 млрд теңгені (ақша нарығының құралдарына инвестицияларды есептемегенде 1 ) құраған, оның ішінде: 

–14,9 млрд теңге ҚР Қаржы министрлігінің жылдық 9,3% орташа алынған кірістілігі бар мемлекеттік бағалы қағаздары;

- ҚР ЕДБ және «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арқылы 600 млрд теңге сомаға басым жобаларды кредиттеу тетігі («қарапайым заттар экономикасы») шеңберінде 8,6 млрд теңгеге «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-ның жылдық 10,75% кірістілігі бар облигациялары; 

- 58,0 млрд теңгеге Еуропа қайта құру және даму банкінің инфляцияға және жылдық 1,5% мөлшеріндегі сыйақыға тең кірістілікпен облигациялары;

 -  жалпы сомасы 10,0 млрд теңгеге «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның жылдық 11,0% кірістілігі бар облигациялары сатып алынған.

Сонымен қатар, теңгелей бос  қаражат ақша нарығының қысқа мерзімді құралдарына да орналастырылған. Бұл ретте аталған инвестиция инвестициялаудың стратегиялық мақсаты емес және зейнетақы активтерінің кірістілігін қолдау үшін ағымдағы өтімділікті басқару шеңберінде жүзеге асырылады. 

Теңгемен өтеу

2019 жылдың желтоқсанында эмиссия проспектісінде белгіленген мерзімге сәйкес:

 - «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ-ның облигациялары бойынша 15,0 млрд теңге;

 - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның облигациялары бойынша 10,5 млрд теңге; 

- «Еуразиялық Банк» АҚ-ның облигациялары бойынша 9,9 млрд теңге көлемінде негізгі борыш өтелді.

Банктік салым шартында белгіленген талаптарға сәйкес, ҚР ЕДБ салымдары бойынша жалпы сомасы 1,9 млрд теңге болатын негізгі борыш өтелді.

Шетел валютасындағы инвестициялар

БЖЗҚ-ның шетел валютасымен номинирленген зейнетақы активтері БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында белгіленген валюталық активтердің жалпы құрылымына және инвестициялау стратегиясына сәйкес инвестицияланады.

2019 жылдың желтоқсанында шетел валютасымен номинирленген зейнетақы активтерін инвестициялау көлемі 23,2 млрд теңгені құраған.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- жалпы сомасы 20,9 млрд теңгеге, орташа жылдық кірістілігі 3,0%-ды құрайтын Ресей Федерациясының  мемлекетік бағалы қағаздары; 

- 2,3 млрд теңгеге жылдық кірістілігі 2,1%  болатын Филиппин Республикасының МБҚ сатып алынған.

Былтыр желтоқсан айында  жалпы көлемі 130,1 млрд теңгеге АҚШ, Бразилия, Индонезия және Мексиканың мемлекеттік бағалы қағаздары сатылды, сондай-ақ бағалы қағаздар эмиссиясының проспектілерінде белгіленген мерзімге сәйкес, жалпы сомасы 114,1 млрд теңгеге АҚШ МҚБ бойынша негізгі борыш өтелді.

Нәтиже

2019 жыл басынан есептелген инвестициялық кіріс көлемі 699,8 млрд теңгені құрады.

2019 жылы инфляция мөлшері 5,4% болса, ал салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген зейнетақы активтерінің кірістілігі 6,57%-ға жетті. Осылайша, 2019 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі 1,17%-ды құрады. 

banner_wsj.gif

244 просмотра

Как формируется инвестдоход казахстанцев в ЕНПФ

Сумма пенсионных накоплений приблизилась к 12 триллионам тенге

Фото: Kursiv.kz

Согласно информации пресс-службы Единого накопительного пенсионного фонда, с 1 января по 10 июня инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ составил 438,7 млрд тенге. 

Из пяти месяцев этого года самым «урожайным» на инвестдоход был март. Тогда на счета вкладчиков было зачислено 521,8 млрд тенге. В апреле, мае и начале июня инвестдоход снижался. 

«Начиная с марта 2020 года большое влияние на этот показатель оказывает курс тенге к доллару США. Так, в марте произошло укрепление с 381 до 448 тенге за 1 доллар США. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, повлияла на существенное увеличение чистого инвестиционного дохода по пенсионным активам», – поясняют в пресс-службе ЕНПФ. 

В апреле началось укрепление национальной валюты.

«Соответственно, сложилась отрицательная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, что повлияло на снижение инвестиционного дохода», – подчеркивают представители ЕНПФ.

table1.png

Что такое инвестиционный доход

В состав инвестиционного дохода входят: вознаграждения по ценным бумагам (вкладам), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении. 

Во всем мире пенсионные фонды во время падения рынков показывают отрицательный результат. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, управляющие диверсифицируют портфели пенсионных фондов, выбирая разные инструменты и валюты.

«С целью минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируются по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть последних – в долларах США», – рассказали в пресс-службе ЕНПФ. 

Портфель ЕНПФ 

На конец мая 39,8% средств ЕНПФ было вложено в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана, 15% – в облигации квазигосударственного сектора страны. ГЦБ иностранных государств занимали 15% в портфеле ЕНПФ, 11% – бумаги крупных зарубежных компаний. Остальная часть портфеля – это депозиты в различных банках, акции, активы, находящиеся в управлении. 

Пока деньгами будущих пенсионеров РК управляют четыре крупные зарубежные компании (каждая из которых получила портфель в $220 млн): Aviva Investors, HSBC Global Asset Management, PGIM Limited и Principal Global Investors.

Кто управляет пенсионными накоплениями 

Поступающие на индивидуальные счета казахстанцев пенсионные взносы инвестируются доверительным управляющим – Национальным банком РК. Тот, в свою очередь, вкладывает деньги в финансовые инструменты, нанимает зарубежные управляющие компании. ЕНПФ же ведет учет данных, зачисляет прибыль, занимается выплатами, взыскивает средства компаний-банкротов, в которые вложили деньги управляющие частных пенсионных фондов.   

«Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается ежедневно, так как стоимость ценных бумаг постоянно меняется», – говорят в фонде. 

Историческая доходность 

Эксперты говорят, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.

«За прошлый год чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные счета вкладчиков, составил 641,8 млрд тенге, или 6,57%, при инфляции 5,4%», – напоминают в ЕНПФ. 

table2.png

Ранее сообщалось, что правительство, Национальный банк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка намерены позволить казахстанцам самостоятельно распоряжаться частью пенсионных накоплений.

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg