Перейти к основному содержанию

965 просмотров

Демалыста жұмысты ойламау үшін не істеу керек?

Бірнеше пайдалы кеңес

Фото: Shutterstock

Әркім ештеңеге алаңдамай, жұмыс туралы еш ойламастан демалғысы келеді. Алайда бұл кез-келгеннің, әсіресе басшылықтағы, компаниядағы маңызды  қызметтегі адамдардың қолынан келе бермейді. Осы орайда «Курсив» «KazTransCom» АҚ  HR-бизнес-серіктесі Кристина Теннің өзіңіз жоқта да командаңыздың жұмысы тиімді болуы үшін не істеу қажеттігі жөніндегі бірнеше кеңесін ұсынады.

1. Ізбасар тәрбиелеңіз

Жақсы басшыны жұмысы мен жетістігінен ғана емес, командасынан, қасындағы қызметтестерінен  де таниды. Ал ізбасар тәрбиелей алу – жақсы басшының қажетті дағдысы. 

Ізбасар деген кім? Бұл жетекшінің бүкіл тәжірибесін қабылдап, кез-келген уақытта компанияға залал келтірместен басшыны алмастыратын, тіпті кейбір жағдайда оның тиімділігін арттыра алатын адам. Өз ізбасарыңыздың барлық жобалардан  хабардан екеніне, бүкіл бөлімдермен қарым-қатынас орната алатынына, ең бастысы – сенімнен шығатын жан екеніне көз жеткізіңіз. 

Ізбасар тәрбиелеуден қорықпаңыз, өйткені ізбасардың жетістігі – табысты жетекшінің еңбегі. Өз біліміңіз және тәжірибеңізбен үнемі бөлісіп, командаңыздың сеніміне кіріп, оның тиімділігін арттырыңыз. 

2. Команданың шешім шығаруына мүмкіндік беріңіз 

Өз командаңызбен әрқашан ақылдасып, пікір алмасып тұрыңыз. Адамдар өз пікірін айтудан қорықпауы керек. Осыдан бірнеше жыл бұрын қызметкерлердің  ойы ескерілмей, барлығын тек басшылар шешетін еді. Алайда қазір заман басқа, бүгінде «бастамашыл» қызметкерлердің бәсі жоғары. Қандай да бір қиындық туса, оны шешуге өзіңіз кірісіп кетпей, қызметкерлерге мәселенің түйінін бірге шешуге мүмкіндік беріңіз. Командаңызға жауапкершілікті өзгеге аудармай, өз мойнына алуды үйретіңіз. 

Демалысқа кетердің алдында, қандай мәселелерде өздігінен шешім шығара алатындарын нақтылаңыз.  

3.Тапсырманы команда мүшелерінің біліктілігін ескере отырып бөліңіз

Бәрін өз мойныңызға артпаңыз. Басшының міндеті – атқару емес, басқару. Міндеттерді дұрыс бөлу үшін, командаңызды жақсы білуіңіз шарт. Олармен тығыз қарым-қатынас орнатып, әрқайсының жақсы қабілетін табыңыз, олардың дамуына жағдай жасаңыз. 

Міндет пен тапсырма команда мүшелері арасында олардың икемін, мықты жақтарын ескере отырып бөлінуі керек. 

Міндеттерді дұрыс бөлгенде ғана команда мүшесі жұмыстың өзіне қатысты бөлігіне жауапты болады да, басшы тек іс барысын қадағалайды. Ал қызметкерлер өзіне қажетті бүкіл ақпаратты алып отырады. 

Әр қызметкерге нақты тапсырма беріп, оны жүзеге асыру уақытын белгілеңіз. Қызметкерлеріңіз сізді толық түсінетініне көз жеткізіңіз. 

4. Командаңызға сенім артыңыз

Сіз оларға сенім артқан сайын, олар жауапкершілікті сезіне түседі. Оның үстіне сіз артқан сенім қызметкерлер тарапынан материалдық емес мотивация ретінде қабылданып, басшылыққа деген ниеттестігін арттырады. Қызметкерлердің біліктілігіне сенетініңізді, олар бір жерде қате жіберсе де, оны жөндеуге көмектесуге дайын екеніңізді байқатыңыз.

Сонымен, демалысқа кетпес бұрын,  ұялы телефоныңыз сөндірулі болатыны немесе почтаға жауап бере алмайтыныңызды ескертіңіз. 

Сіз жоқ кезде өзіңізді алмастыратын адамды міндетті түрде ұжым мен әріптестеріңізге таныстырып кетіңіз. Стратегиялық маңызды мәселелердің бәрін демалысқа кетпей тұрып, өзіңіз шешіп кеткеніңіз  жөн. Өйткені орныңызда қалған адамға бұндай мәселені шешу қиынға соғуы мүмкін.

180 просмотров

От общего к частному

Карагандинская область начала использовать систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на четыре месяца раньше всего остального Казахстана

Фото: Shutterstock

С начала 2020 года в стране начала действовать система обязательного социального медицинского страхования. Проверить на практике слабые места ОСМС до ее внедрения на республиканском уровне помог пилотный проект в Карагандинской области, который прошел там с сентября по декабрь 2019 года. Регион был выбран для апробации новой системы, поскольку там есть соответствующая сеть медорганизаций и достаточно высок уровень цифровизации системы здравоохранения.

Условно-реальный

На протяжении четырех месяцев все жители Карагандинской области имели статус условно застрахованных и получили доступ к тем исследованиям и услугам узких специалистов, которыми ранее безвозмездно пользовались только представители социально уязвимых слоев населения. 

Напомним, что такой же статус – условно-застрахованных – имеют сейчас все жители респуб­лики. Это значит, что даже если человек еще не отчисляет взносы в ОСМС, поликлиники и больницы оказывают ему медицинскую помощь сразу в двух пакетах – по новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), который, как и раньше, остается доступным каждому жителю страны, и в новом пакете обязательного социального медицинского страхования. В ГОБМП входят скорая помощь и санитарная авиация, первичная медико-санитарная помощь, экстренная стационарная помощь, паллиативная помощь и полный спектр медицинской помощи при социально значимых и основных хронических заболеваниях. Пакет ОСМС включает консультативно-диагностическую помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, стационарозамещающую помощь, плановую стационарную помощь, реабилитацию и восстановительное лечение. Условно-застрахованными все казахстанцы считаются до 1 апреля. 

Пилотный проект в Карагандинской области дал представление, как услуги в рамках ГОБМП и ОСМС распределяются на практике. Еще одним важным итогом тестирования ОСМС в регионе, рассказывает директор регионального филиала НАО «ФСМС» Фазыл Копобаев, стал пересмотр методов реабилитации пациентов.

«Почему дорогостоящие операции не всегда дают хороший результат? Потому что после выписки из стационара необходимо продолжать мероприятия по восстановлению здоровья пациента, но это удается не всегда. Благодаря пилоту была внедрена новая форма реабилитации – амбулаторный этап с определением четких критериев для его проведения. В течение 10–14 дней больной посещает медицинскую организацию, где получает необходимые процедуры. Ранее подобные методы использовались, но только на платной основе», – объясняет глава регионального фонда медстрахования. 

Карагандинский «пилот» позволил определить ключевые проблемы системы здравоохранения в рамках ОСМС – для полноценной работы по новой системе медорганизации требуют дооснащения оборудованием и должны восполнить дефицит кадров, причем не только врачей, но и медицинского персонала. Нуждаются в доработке и некоторые нормативно-правовые акты, но эти вопросы можно решать в текущем режиме. 

«В конце прошлого года на совещании в правительстве вице-премьер Бердибек Сапарбаев положительно оценил итоги реализации пилотного проекта в Карагандинской области. Соответственно, стало возможно его повсеместное внедрение. Сегодня существует видение, как двигаться дальше. Многие вопросы обладают текущим характером – они по ходу возникают и решаются», – отметил Фазыл Копобаев.

На тестирование ОСМС в Карагандинской области из бюджета было выделено 2,3 млрд тенге, в том числе 1,7 млрд тенге на повышение доступности консультативно-диагностических услуг, включая профосмотры, и около 600 млн тенге – на расширение медицинской реабилитации.

За что платим 

С 2020 года плательщиками взносов в Фонд обязательного медицинского страхования стали все граждане РК. Размер платежа для работодателей составляет 2% от фонда заработной платы, работников – 1% от дохода, ИП и крестьянских хозяйств – 5% от 1,4 МЗП (2975 тенге), самостоятельных плательщиков – 5% от 1 МЗП (2125 тенге). К настоящему моменту в фонд ОСМС поступило свыше 260 млрд тенге. При этом около 60% от этой суммы перечислило государство, которое вносит взносы за 15 льготных категорий граждан – детей, студентов, получателей АСП и прочих. 

Поступающие в фонд финансовые средства не носят накопительный характер, а ежемесячно распределяются между медицинскими организациями страны в зависимости от объема оказанных медицинских услуг, их стоимости и качества. 

Директор карагандинского филиала НАО «ФСМС» убежден: внедрение системы медстрахования – неизбежный шаг.

«Медицина не стоит на месте: появляются новые технологии и лекарственные средства, население стареет, увеличивается букет хронических заболеваний. Сейчас существуют схемы лечения, при которых курс лечения одного больного обходится государству в сумму 20 млн тенге. Медицина дорожает во всем мире. Тратить деньги только из бюджета накладно. Есть и другие проблемы в нашем обществе, которые нужно решать – социальная сфера, дороги, жилье. Поэтому для поддержания системы здравоохранения на должном уровне необходимы дополнительные средства. И медицинское страхование является оптимальным решением этого вопроса. Тем более, страховые взносы у нас невелики и подъемны для граждан», – констатирует Копобаев.

Предполагается, что на начальном этапе страховые выплаты покроют только одну треть потребности населения в медицинской помощи. Остальную часть будет финансировать государство, которое не снимает с себя обязательств по оказанию медпомощи. В последующем, по мере поступления взносов в фонд, пакет услуг ГОБМП/ОСМС будет пересматриваться с постепенным расширением услуг ОСМС.

На что жалуетесь?

Те, кто платят взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, рассчитывают получить медуслуги качественно и в нужном объеме. Если это по какой-то причине не произошло, то сообщить о нарушении можно по нескольким каналам.

111_1.png

222_0.png

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif