Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


520 просмотров

Мәскеу қор биржасы KASE-де өз сауда жүйесін орнатпақ 

Бірігу 2 жылдан соң толық аяқталады 

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

Қазақстан қор биржасы 2019 жылдың соңына дейін Мәскеу қор биржасының сауда-клиринг жүйесі – МОЕХ-ке көшуді жоспарлап отыр. Бұл туралы «Курсивке» берген эксклюзивті сұхбатында KASE Басқармасы төрағасының орынбасары Идель Сәбитов айтып берді. 

«Бірінші кезеңде қор нарығын орталық контрагент функционалы орнатылған MOEХ сауда-саттық және клиринг жүйесіне енгіздік. MOEХ-тің аралық офис клирингі және тәуекел модульдерін енгізе отырып, Орталық депозитарий жүйесі мен өзіміздің есептік жүйелерімізге қажетті түзетулер, салалық заңнама мен нормативтік актілерге өзгерістер енгізіліп, ішкі биржалық ережелер қайта жазылып жатыр», – деп мәлімдеді Басқарма төрағасының орынбасары Идель Сәбитов.

Сәбитов мырзаның айтуынша, жаңа сауда-клиринг жүйесі негізінде қор нарығындағы сауда-саттықты нетто-негіздегі есеп-қисап пен осы есеп-қисаптың қор нарығындағы кепілді функционалымен бірге бастау үшін қажетті жұмыстар жүргізілуде. 

Қор нарығындағы операциялардың барлығына орталық контрагент кепіл болады, ол міндеттемелердің орындалып-орындалмағанына қарамастан, нарықтың адал қатысушыларымен есептеседі. 

«Биржа қор нарығын MOEX жүйесіне көшіруді екі кезеңде жүзеге асырамыз деп жоспарлап отыр: 2019 жылдың соңына қарай KASE сауда-саттық және клиринг жүйесіндегі сауда-саттық жүйесіне Т + 2 жүйесі бойынша сатылатын қаржы құралдарына көшеді, осы мәмілелер бойынша KASE контрагент функциясын атқарады. Қор нарығының өзге де құралдарын 2020 жылдың бірінші тоқсанында көшіру жоспарланған», – деп атап өтті Қазақстан қор биржасы Басқарма төрағасының орынбасары.

Қор нарығын MOEX жүйесіне көшірген соң, 2020-2021 жылдары биржа валюта нарығы пен дериватив нарығын жаңа сауда-клиринг жүйесіне ауыстыруды қолға алмақ. 

Айта кетейік, былтыр күзде KASE және Мәскеу биржасы стратегиялық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған. Құжаттың негізгі мақсаттары бірнеше бағытты қамтиды: сауда-саттыққа қатысатын қазақстандық және ресейлік инвесторлардың екі ел нарығына өзара қолжетімділігін қамтамасыз ету; инфрақұрылымға деген сенімді арттыру және орталық контрагент институтын дамыту арқылы нарықтық тәуекелдерді азайту.

Биыл қаңтар айында Мәскеу биржасы KASE-нің 3,32% акциясын сатып алған. Мамыр айында Қазақстан қор биржасының Басқарма төрағасы Алина Алдамберген ресейліктер өз үлесін 17 пайызға дейін жеткізуге ниетті деп мәлімдеген еді. 

Анықтама

«Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) – Орталық-Азия өңіріндегі жетекші және өз қызметін Қазақстанның қаржылық нарығында жүзеге асыратын жалғыз қор биржасы. Бұл репо нарығы құралдары, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздардың, халықаралық қаржы институттары облигацияларының, сондай-ақ туынды қаржы құралдарының әмбебап сауда-саттық алаңы.

«Московская Биржа» компаниялар тобына биржалық акциялар, облигациялар, туынды бағалы қағаздар, ақша нарығы құралдары мен тауарлар шығарылатын ресейлік көпсалалы сауда алаңын басқаратын Мәскеу қор биржасы кіреді. Сондай-ақ, топ құрамына орталық депозитарий (Ұлттық есеп айырысу депозитарийі) және биржада орталық контрагенттің қызметін атқаратын Клирингтік орталық (Ұлттық клирингтік орталық) кіреді, ол Мәскеу биржасының клиенттерге сауда және саудадан кейінгі қызметті кешенді түрде ұсынуына мүмкіндік береді.


1193 просмотра

Фондовый рынок Казахстана в одной команде с Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо

Как так вышло?

Фото: Shutterstock

Фондовый рынок Казахстана в семействе индексов Morgan Stanley отнесен к пограничному рынку – MSCI Frontier Markets. Кроме нас в этот индекс включены еще 25 стран, среди которых Бангладеш, Буркина-Фасо, Хорватия, Эстония, Литва, Кот-д’Ивуар, Иордания, Кения и другие. Похоже, такое соседство перестало нравиться Нацбанку.

«Пограничники»

В Прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2020–2024 годы к приоритетным направлениям отнесено продвижение рынка ценных бумаг. В ближайшие четыре года Нацбанк намерен провести здесь либерализацию регулирования, расширить возможности институциональных инвесторов и создать законодательную платформу для института инвестиционного банкинга.

«Самый главный KPI, который сейчас стоит у регулятора рынка ценных бумаг, – перейти из Frontier Markets в Emerging Markets (развивающиеся рынки. – «Курсив»). Это значит сделать наш рынок привлекательным для внешних инвесторов, чтобы они не боялись вкладывать деньги в Казахстан», – объяснил председатель правления АО «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров.

Проблема в том, что в классической версии MSCI Frontier Markets на пограничном рынке должны присутствовать хотя бы три компании суммарной рыночной стоимостью $1,5 млрд. Причем оборот акций этих структур на торговой площадке должен быть равен хотя бы $776 млн.

«У нас таким показателям соответствует только «Казахмыс». Kaspi.kz для своего будущего IPO предпочел Лондон, и их нельзя упрекать в выборе: мы свободная страна. Но думаю, многие клиенты банка захотели бы стать его акционерами», – рассказал «Курсиву» финансист, пожелавший остаться неназванным. 

Если не брать капитализацию рынка акций, то остальным требованиям MSCI Frontier Markets Казахстанская фондовая биржа соответствует: система расчетов переведена на Т+3, нет значительных запретов на продажу ценных бумаг иностранцам, валюта тоже свободно обращается.

«Для получения статуса развивающегося рынка нужна отличная инфраструктура биржи, и с этим у нас все в порядке. Также необходимы гибкое налоговое регулирование, понятная и прозрачная фискальная политика и возможность свободного входа и выхода с фондового рынка. Когда все это выстроится, только тогда можно будет привлечь иностранный капитал», – считает Камаров.

А пока доля нерезидентов на рынке корпоративных облигаций составляет 0,2%, на рынке акций – 12,9%, сообщалось в сентябрьском пресс-релизе KASE. При этом источники «Курсива» уверены, что роль нерезидентов играют казахстанские инвесторы, которые покупают ценные бумаги через иностранных брокеров.

Надзор

Безусловно, казахстанскому фондовому рынку нужен иностранный капитал. Для этого Нацбанк решил сменить ориентиры надзора и даже прописал «новшество» отдельными пунктами в социально-экономической стратегии:

«В целях создания необходимых условий для дальнейшего развития рынка ценных бумаг Национальным банком будут приняты меры по переходу от формализованного подхода к риск-ориентированному регулированию и надзору за субъектами рынка ценных бумаг».

Напомним, что риск-ориентированный надзор на финансовом рынке Казахстана работает с начала текущего года, но сопутствующие документы (пруденциальные нормативы) пока не были опубликованы.

«Риск-ориентированный надзор продекларирован, но мы его пока на себе не ощутили. Этот подход подразумевает, что над компаниями, подверженными большому риску, надзор усиливается, а над компаниями, показывающими стабильные результаты и не имеющими нареканий, ослабляется. Может быть, кто-то и почувствовал усиление или ослабление надзора, но не мы», – сообщил глава «Сентрас Секьюритиз». 

Инвестбанкинг

В стратегии также заявляется о создании института инвестиционного банкинга. Кстати, на протяжении более 10 лет в нашей стране работал Visor Capital, который позиционировал себя как инвестиционный банк Центрально-Азиатского региона. В 2016 году со сменой акционеров сменилось и название структуры на Tengri Capital.

«Да, у нас был Visor Capital. Основная функция инвестбанков – это финансовое посредничество между небанковскими кредиторами и заемщиками. Посредничество банка позволяет передать покупательную способность туда, где она необходима и где будет использована наиболее продуктивно. Мы вышли из бизнеса», – рассказал управляющий партнер Visor Kazakhstan Алмаз Чукин.

Инвестбанки часто называют «банками для капиталистов». Эти организации в первую очередь оказывают услуги консультационного характера, связанные с покупкой или продажей бизнеса, помогают привлечь дополнительный капитал, выступают посредниками при продаже или покупке ценных бумаг и производ­ных финансовых инструментов.

«Им разрешается андеррайтинг ценных бумаг, кредитование под залог ценных бумаг, кредитование самими ценными бумагами, то есть это мини-банк, который сфокусирован на фондовом рынке. Это полноценный институт, который должен быть капитализирован для большой игры на бирже», – разъяснил Талгат Камаров. 

Он условно разделил отечественных брокеров на три вида: небольшие структуры, компании со средней капитализацией и крупные игроки.

«Вот последним как раз и пришло время из обычных брокеров и управляющих становиться полноценными инвестиционными банками, потому что капитала у таких компаний достаточно», – считает Камаров.

«Зародыш этого рынка в Казахстане есть, – соглашается с коллегой независимый директор Нурбанка Ульф Вокурка. – Посмотрите на Halyk Finance или на «Фридом Финанс» – эти структуры как раз подходят под определение «инвестиционный банк». Я думаю, преобразование положительно отразится на рынке. Также полагаю, что именно для них и будет разрабатываться и внедряться определенный режим надзора и учета».

Что думают на KASE

Чуть больше 49% акций Казахстанской фондовой биржи принадлежат Нацбанку, он же занимается регулированием отечественной торговой площадки. Возможно, поэтому представители KASE всегда отказываются от каких-либо комментариев о надзорном органе. Но на бирже работают люди деятельные, и год назад они представили рынку свои идеи развития.

«Мы хотим стимулировать рост ликвидности на рынке. Мы хотим, чтобы были изменены некоторые пруденциальные нормативы в сторону либерализации. Например, чтобы страховые компании могли покупать больше бумаг без рейтингов. Вообще, хорошо было бы отвязать пруденциальное регулирование от рейтингов инструментов. Причем делать это надо осторожно, так как есть риски», – рассказал зампредседателя правления KASE Андрей Цалюк.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций