Перейти к основному содержанию

1007 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.

20584 просмотра

Как устроен рынок депозитов в Казахстане

«Курсив» изучил ставки и условия, предлагаемые казахстанскими банками

Коллаж: KURSIV.KZ

Существующая в Казахстане система гарантирования депозитов позволяет вкладчикам-физлицам выбирать банк, исходя не из его надежности, а, например, из расчета получить максимальную прибыль на «несгораемую» сумму. Поэтому «Курсив» систематизировал предложения всех отечественных банков, так или иначе работающих с розницей. Для приведения к общему знаменателю были рассмотрены депозиты, срок размещения которых составляет один год.

Среди 28 казахстанских банков «Курсив» насчитал 18 организаций, которые с большим или меньшим успехом привлекают вклады от населения. В качестве главного источника информации мы использовали официальные сайты банков, при возникновении дополнительных вопросов звонили в контакт-центры. Мы намеренно не обращались в банковские пресс-службы, то есть пользовались только теми инструментами, которые доступны потребителю. В результате один банк из нашего обзора был исключен сразу – в связи с отсутствием минимума необходимой информации на сайте.

Три альтернативы

С октября прошлого года все вновь привлекаемые депозиты физлиц в Казахстане были разделены на три вида: несрочные, срочные и сберегательные. Логика разделения такова: чем меньше у вклада «степеней свободы», тем выше ставка. Несрочные вклады являются самыми гибкими по условиям (и дешевыми), сберегательные – самыми жесткими (и дорогими), срочные занимают промежуточную позицию. Принципиальные отличия трех видов депозитов мы свели в отдельную таблицу.

банки-01_0.jpg

Несмотря на то что по новым правилам депозитный рынок живет уже год, вкладчики до сих пор обжигаются. Например, клиент одного из банков рассказал в соцсетях, что пришел забирать депозит на день позже даты закрытия. В отделении ему сообщили, что его вклад автоматически пролонгирован. Вкладчик попросил расторгнуть новый договор с потерей вознаграждения (всего за один день), предполагая тут же получить тело и проценты по депозиту с истекшим сроком. Но поскольку его вклад относился к категории сберегательных, ему было предложено явиться за деньгами через 30 дней согласно условиям договора. Возможно, в итоге банк пошел навстречу своему клиенту и выдал деньги, но о таких нюансах важно знать, потому что юридически банк в описанной выше ситуации был прав.

Алгоритм выбора вклада

Напомним, что мы анализируем банки не с точки зрения их надежности, а с точки зрения условий их депозитных продуктов. То есть мы выбираем не банк, а именно тот или иной вид вклада – в зависимости от того, какие цели преследует вкладчик. Примерный алгоритм, на что обращать внимание, может быть следующим: 

1. Ставка вознаграждения. Фиксируется на весь срок размещения депозита. Бывает номинальной и эффективной. Эффективная ставка отражает, на сколько процентов за год вырастет ваш вклад при условии, что вы не осуществляете снятий (так называемая капитализация вознаграждения). Если вы хотите ежемесячно снимать проценты, вам надо руководствоваться не эффективной, а номинальной ставкой. 

2. Срок депозита. Банки принимают вклады на срок от одного месяца до пяти лет. Размер ставки зависит от срока. Причем зависимость не является линейной. Например, при размещении депозита на три года ставка может быть ниже, чем у вклада такой же категории длиной в один год. 

3. Возможность пополнения. Ставки по срочным и сберегательным депозитам с опцией пополнения будут ниже.

4. Возможность частичных изъятий. Здесь нюансы касаются именно срочных вкладов. По ним для частичных снятий должны быть предусмотрены штрафы в виде потери ранее начисленных процентов. О размере таких штрафов надо спрашивать в каждом отдельном банке.

5. Размер гарантии. О нем мы подробно расскажем ниже.

Несрочные депозиты

Самый гибкий вид. Деньги на депозите находятся в шаговой доступности. Пополнения и снятия до неснижаемого остатка допускаются без ограничений. Номинальная ставка по таким вкладам в казахстанских банках составляет 9,0–9,4% годовых
(в тенге), эффективная – от 9,4 до 9,8%. 

Популярность этого вида вклада объясняется не только его максимальной гибкостью, но и историческим страхом казахстанцев перед девальвацией. Несрочный тенговый депозит вы в любой момент можете конвертировать в доллары (и обратно) без потери набежавших процентов, некоторые банки даже предлагают эту услугу онлайн. Для срочных депозитов смена валюты вклада может быть расценена как частичное снятие, что приведет к потере процентов. Сберегательные вклады не подразумевают конвертацию в принципе. 

Срочные депозиты 

Согласно методике Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) вклад соответствует условиям срочности в случае, если за досрочное изъятие предусмотрен штраф. Причем размер этого штрафа должен быть не ниже минимального уровня, установленного КФГД. 

На выбор банкам предлагается четыре варианта штрафа: 50% от начисленного, в том числе капитализированного, вознаграждения; проценты, начисленные за 90 дней до даты изъятия; 50% от будущего вознаграждения с даты досрочного изъятия и до окончания срока депозита; потеря вознаграждения в размере, эквивалентном пересчету вознаграждения по ставке, равной 50% от изначальной.

Вот пример расчета минимального штрафа по первому варианту. Дано: срок вклада – 1 год, сумма – 100 000 тенге, пополнения – отсутствовали, номинальная ставка – 11,4% с ежемесячной капитализацией. Вкладчик досрочно расторгает договор и снимает всю сумму через 10 месяцев. По истечении 10 месяцев сумма депозита вместе с накопленным вознаграждением составила 109 917 тенге (в том числе вознаграждение – 9917 тенге). Штраф за досрочное изъятие равен 50% от начисленного вознаграждения – 4958 тенге. 

Минимальный штраф применяется ко всей сумме депозита при полном изъятии и к изымаемой сумме – при частичном. Конкретные условия штрафов нужно узнавать в каждом отдельном банке.

Максимальные ставки КФГД по срочным депозитам в этом месяце составляют 10,7%
(с правом пополнения) и 11,2% (без права пополнения) – для вкладов, открываемых на один год. С 1 ноября эти ставки повысятся на 0,1 п. п. По данным КФГД, наиболее востребованными среди срочных депозитов являются вклады на 12 месяцев с правом пополнения.

Сберегательные депозиты

В пресс-службе КФГД нам сообщили три главных отличия сберегательных депозитов:

•    не допускается частичное досрочное снятие, возможно только полное снятие с последующим закрытием депозита;
•    срок выдачи денег при досрочном закрытии – не менее 30 дней после уведомления банка;
•    вознаграждение при досрочном закрытии выплачивается как по вкладу до востребования (в пределах 0,1% годовых).

Если упростить эту информацию, то вывод следующий: открывая сберегательный депозит на тот или иной срок, вы должны быть уверены, что эти деньги вам не понадобятся в течение всего выбранного вами срока. Потому что в случае досрочного снятия вы потеряете фактически все проценты, а само тело вклада получите только через месяц.

Максимальные ставки КФГД по сберегательным депозитам в этом месяце составляют 12,5% (с правом пополнения) и 13,6% (без права пополнения) – для вкладов, открываемых на один год. С 1 ноября эти ставки понизятся на 0,1 п. п. По данным КФГД, наиболее популярными среди сберегательных вкладов остаются депозиты на 12 месяцев без права пополнения. Следующий по популярности – вклад на 24 месяца без права пополнения. 

принципиальные отличия трех видов депозитов.jpg

Размер гарантии

Максимальная сумма гарантийного возмещения по банковским вкладам (включая капитализированное вознаграждение) составляет 15 млн тенге. Гарантия действует в отношении каждого отдельно взятого банка. Поэтому вкладчики, располагающие крупными суммами, могут распределить их по разным банкам таким образом, чтобы в каждом БВУ хранилась только «несгораемая» сумма. По информации КФГД, участниками системы гарантирования являются все работающие в стране банки, за исключением исламских. 

В рамках одного банка гарантия по сберегательным вкладам составляет 15 млн тенге, по прочим вкладам в нацвалюте – 10 млн тенге, по вкладам в иностранной валюте – 5 млн тенге (около $12,8 тыс. по текущему официальному курсу). Причем если человек держит в банке депозиты в разных валютах, то при расчете гарантийного возмещения эти деньги суммируются. Общая «несгораемая» сумма составит все те же 15 млн тенге, из которых на валютную часть должно приходиться не более 5 млн в тенговом эквиваленте, пояснили в пресс-службе КФГД.
Кроме того, человек может открыть в одном банке несколько тенговых депозитов, различных по видам, и при расчете гарантийного возмещения эти деньги также будут суммироваться. Например, 9 млн тенге на несрочном депозите и 6 млн тенге на сберегательном будут гарантироваться в суммарном объеме, равном 15 млн тенге. В то же время при размещении, допустим, 14 млн тенге на несрочном депозите и 1 млн тенге на сберегательном общая сумма гарантии составит 11 млн тенге (10 млн по несрочному плюс 1 млн по сберегательному), сообщили в КФГД. 

Выбор сделан

Разобравшись со свойствами разных видов депозитов и суммами гарантий, потенциальный вкладчик может приступить к изучению банковских предложений в поисках наиболее подходящего для него варианта. Трудность может заключаться в том, что не все банки на своих сайтах классифицируют депозиты по трем указанным категориям. И даже при обращении в колл-центр специалисты банков не всегда могут уверенно ответить на вопрос о категории срочности того или иного депозитного продукта.

Поэтому при заключении договора банковского вклада клиенту рекомендуется внимательно проверить те пункты документа, которые являются для него критично важными. Таковыми могут быть:

•    сумма депозита;
•    ставка вознаграждения;
•    сумма гарантии (10 млн или 15 млн тенге);
•    срок депозита;
•    возможность пополнения;
•    возможность частичных изъятий и размер штрафов при их наличии;
•    размер неснижаемого остатка;
•    порядок начисления вознаграждения (капитализация или ежемесячное перечисление на отдельный счет).

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif