Перейти к основному содержанию

1007 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.

1854 просмотра

Индивидуальные предприниматели отказываются от бизнес-ссуд в пользу потребкредитов

Их проще оформить и не нужно подтверждать кредитоспособностью своего бизнеса

Фото: Shutterstock/ Jan_S

По данным Первого кредитного бюро, за год количество индивидуальных предпринимателей (ИП) с действующими кредитами сократилось на 23 тысячи субъектов и составило 133,4 тысячи. В то же время ИП стали чаще брать займы как физлица, и в том числе за счет этого в сегменте розничного кредитования произошел существенный рост.

В Первом кредитном бюро (ПКБ) считают, что индивидуальные предприниматели берут для развития своего дела не бизнес-займы, а потребительские ссуды. «Количество субъектов, когда ИП оформляют кредит как физическое лицо, выросло за год на 39 тыс. и составило 76 тыс. ИП, – говорит гендиректор ПКБ Руслан Омаров. – С учетом того, что в среднем индивидуальные предприниматели берут кредиты на сумму 2,5–2,9 млн тенге, взять такую ссуду как физлицу им гораздо проще».

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) подтверждают догадки аналитиков. «Предположение о том, что ИП предпочитают получать кредиты как физлица, возможно, верно и объяснимо тем, что для получения бизнес-кредитов от лица ИП заемщику необходимо предоставить банку план развития своего бизнеса, прогноз доходов, который позволит погасить заем», – объясняет ситуацию зампредседателя совета АФК Ирина Кушнарева. Начинающие бизнесмены не всегда готовы просчитать и обосновать планы развития компаний, и в этом случае им проще получить кредиты как физическим лицам под залог имущества. 

«Часто ИП пытаются получить кредит в начале своей деятельности, для того чтобы вложить полученные деньги в бизнес, но в данном случае подтвердить свою кредитоспособность как бизнесмена весьма затруднительно. Полный пакет документов и условия кредитования для физлиц гораздо проще, чем для индивидуальных предпринимателей», – рассуждает независимый финансовый аналитик Сергей Полыгалов. При этом предельная сумма кредитования как для физических, так и для юридических лиц примерно одинаковая. 

У ИП могут возникнуть трудности с подтверждением дохода, так как не все формы налогообложения предполагают форму отчетности с четким размером дохода предпринимателя. «Еще одна причина, по которой банки неохотно выдают кредиты индивидуальным предпринимателям, – это риски. ИП – риск для банка. Банки предпочитают выдавать потребительские кредиты, сокращая долю кредитов для бизнеса. Невыплата кредита одного заемщика в бизнес-сегменте будет для банка гораздо более ощутимым негативом, чем несколько невозвратов в потребительском», – уверен Полыгалов.

Эксперты ожидают дальнейшего развития этой тенденции, если не произойдет существенных изменений в двух направлениях: увеличение среднего чека по кредитам для ИП и упрощение процессов получения займов для этой целевой аудитории. По данным ПКБ, в 2019 году кредитный портфель ИП составил 697 млрд тенге, сократившись за год на 5,8%.

В то же время кредиты, полученные индивидуальными предпринимателями как розничные, выросли на 88% и составили 413 млрд тенге. 

По мнению Полыгалова, казахстанские БВУ не готовы кредитовать индивидуальных предпринимателей – слишком много лет банки концентрировали внимание только на крупных и средних предприятиях. «Сама система бизнес-кредитования в банках находится в стадии развития. Когда будет разработана эффективная система заимствования для ИП, предполагающая отсутствие «драконовских» условий, тогда бизнес-кредиты начнут пользоваться спросом», – считает он.

Немного статистики

А пока специалисты ПКБ разработали новый индекс кредитной активности МСБ (FCB SME Index). Индекс отображает процентное соотношение количества субъектов бизнеса с открытыми кредитами и количества действующих предприятий МСБ в Казахстане. «По нашим данным, лишь 12,1% предприятий МСБ (или 150,5 тыс. субъектов, включая индивидуальных предпринимателей) имеют действующие кредиты. Всего на конец 2019 года в Казахстане работало более 1,2 млн субъектов предпринимательства», – сообщил Руслан Омаров. 

По информации ПКБ, большая часть портфеля бизнес-кредитов (76,7%) была выдана в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях. Средний бизнес-кредит в Казахстане составляет 91,3 млн тенге. Самые большие ссуды выдаются в Алматы (средняя сумма – 249 млн тенге), самые маленькие – в Туркестанской области (18 млн тенге). 

Качество портфеля зависит от категории заемщиков. Так, по субъектам малого бизнеса доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней составила 30,3%, по ИП – 22%, по субъектам среднего бизнеса – 8,5%, по крупному бизнесу – 3,3%.

Слово банкам

В прошлом году «Курсив» проводил опрос среди банков, в рамках которого в том числе пытался выяснить, что мешает финансовым институтам более активно кредитовать МСБ. Ниже мы публикуем ответы шести организаций, которые согласились участвовать в опросе.

1. В чем заключаются главные риски кредитования МСБ?

2. Какие законодательные или регуляторные решения, на ваш взгляд, могли бы послужить тому, чтобы банки активизировали кредитование МСБ?

Халык Банк

1. Стабильность курса валют и культура ведения бизнеса (квалификация менеджмента, качество отчетности и учета субъектов МСБ, качество и полнота оформления документов на имущество).

2. Официальное декларирование предпринимателями всех своих доходов и имущества. Внедрение практики всеобщего декларирования будет важным и нужным инструментом, значительным шагом в увеличении прозрачности всех экономических процессов, происходящих в предпринимательской среде внутри страны.

АТФБанк

1. Непрозрачность бизнеса (отсутствие возможности проверить в достоверных государственных источниках финансовые данные, предоставляемые клиентом); валютный риск (нестабильный и постоянно меняющийся курс валюты, который сказывается на деятельности субъектов МСБ, имеющих партнеров из других стран); отсутствие грамотного менедж­мента и нехватка квалифицированных кадров.

2. На наш взгляд, сегодня нормы РК достаточно просты и приемлемы для кредитования МСБ. Если же говорить о совершенствовании процессов, то для благотворного развития кредитования МСБ требуется единая база данных по субъектам МСБ, где бы содержалась вся информация по запрашиваемому клиенту: статистические данные, кредитная история, данные по различным видам задолженности перед государством и третьими лицами, данные о правонарушениях, о судебных исках и т. д. База дала бы банкам возможность упростить пакет документов клиента, а также существенно ускорить предоставление банковских услуг.

Банк ЦентрКредит

1. В настоящий момент основным риском, присущим финансированию МСБ, остается кредитный риск, то есть риск невозврата или просрочки платежа по кредиту. Текущая кредитная политика нашего банка достаточно консервативна и нацелена на минимизацию данного типа риска при финансировании МСБ, что выражается в требованиях к финансовому состоянию заемщиков и предоставляемому залоговому обеспечению. При этом Банк ЦентрКредит совершенствует свою кредитную политику в части ускорения процессов рассмотрения кредитных заявок МСБ с сохранением высокого качества выдаваемых займов.

2. Банкам необходим свободный доступ к информации, а именно интеграция с госбазами данных (возможно, с базой Налогового комитета). Чем полнее и корректнее информация, тем ниже степень возможного кредитного риска. Это позволит снизить административные расходы банков, связанные с уточнением данных о заемщиках, и, соответственно, банковские ставки по кредитам.

Jýsan Bank

1. Сегмент МСБ считается более рискованным, но этот риск управляем за счет повышения требований к заемщикам, диверсификации портфеля и программ кредитования. Основной риск – кредитный. Есть более рискованные активы, есть менее, баланс, конечно же, в пользу качества. В любой отрасли, где представлен МСБ, есть компании с хорошей кредитной историей и потенциалом роста. Если бизнес таких компаний прозрачен, есть залоговая база и качественный менеджмент, мы всегда рады с ними сотрудничать.

2. Расширение объемов государственной поддержки МСБ, масштабный доступ малых и средних предприятий к госзакупкам, стимулирование покупательской способности населения на товары и услуги сектора МСБ могли бы стать существенной мерой поддержки и развития малых и средних предприятий. Это в свою очередь повлияет на расширение объемов кредитования МСБ и снижение ставок по кредитам.

Евразийский банк

1. Кредитование МСБ сопровождается рядом рисков, таких как отсутствие залогов, риски, связанные с платежеспособностью клиента, кредитная история и т. д. Банки стремятся к разработке универсальных методик определения рисков. Снижение рисков одинаково выгодно и заемщикам, и кредиторам – их сотрудничество всегда взаимовыгодно, поэтому искать пути снижения рисков кредитования необходимо с двух сторон. Банки должны более четко и достоверно оценивать финансовое положение предприятий, которые в свою очередь обязуются предоставлять эти сведения и использовать ссуду максимально эффективно.

Bank RBK

1. На наш взгляд, основным риском в кредитовании клиентов МСБ является непрозрачность/недостоверность финансовой отчетности, предоставляемой в банк при рассмотрении вопроса о финансировании. Понятно, что для любого банка хороший клиент – платежеспособный, соответственно, при принятии решения по финансированию особое значение банки придают финансовой отчетности клиента, а именно ее достоверности и прозрачности.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif