Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


665 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.


4005 просмотров

Аудиторы проверяют качество активов половины казахстанских банков

Зачем они это делают

Фото: Shutterstock

Проверка банковских активов на качество, о необходимости которой так долго говорили в Казахстане, началась. По информации «Курсива», копают независимые проверяющие достаточно глубоко.

Процедура оценки качества активов (asset quality review, AQR) стартовала 1 августа и продлится до конца года. Проверкой охвачены 14 банков: Народный, Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и Банк ВТБ. По данным регулятора, на эти банки приходится 87% активов банковского сектора страны.

AQR – это своего рода диагнос­тика, позволяющая определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования, говорится в пресс-релизе регулятора. Для обеспечения прозрачности и объективности оценки Нацбанк проводит AQR совместно с международным консультантом (им стала выигравшая тендер глобальная консалтинговая компания Oliver Wyman) и независимыми аудиторами.

Согласно пресс-релизу, AQR обеспечит прозрачность работы банков, будет способствовать укреплению банковской системы и повысит доверие иностранных инвесторов к стране. Представители регулятора не рассказывают подробно, что и как будут оценивать зарубежные специалисты. «Мы рассматриваем проблемы с качеством активов БВУ как основную причину финансовых сложностей, возникших у ряда казахстанских банков. В свою очередь полагаем, что планируемая к проведению независимая оценка качества активов БВУ подтвердит оценку Нацбанка», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе регулятора.

Взгляд изнутри

Как рассказал «Курсиву» осведомленный источник, представители Oliver Wyman уже находятся непосредственно в банках, им предоставлены рабочие места. По состоянию на 1 августа все банки, проходящие процедуру AQR, получили опросники от проверяющих. Содержание вопросов конфиденциально, но можно предположить, что от банков запросили информацию по кредитам, залогам и начисленным провизиям.

Источник говорит, что из всего портфеля активов специалисты Oliver Wyman выбирают определенное количество самых крупных кредитов. Кроме того, определенное количество кредитов из всего массива выбирается случайным методом. Выбранные таким образом активы подвергаются уже тщательному анализу с запросом любой дополнительной информации. «Процедура выглядит глубже, чем стандартный внешний аудит, – отмечает источник. – Вопросы иногда настолько глубокие, что некоторые банки задумываются о найме встречных независимых аудиторов, чтобы те представляли интересы банка и разговаривали с проверяющими на понятном обеим сторонам профессиональном языке». 

Слово банкирам

По данным Нацбанка, совокупные активы банковского сектора на 1 июля превысили 25,3 трлн тенге, увеличившись с начала года на 0,4%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,1%. При этом ссуды с просрочкой платежей свыше 90 дней составляют 1,2 трлн тенге, или 9,4% от ссудного портфеля. 

«Методика исследования – европейская, и в основу заложена модель европейского заемщика. Согласитесь, что стандартный заемщик в Германии отличается от стандартного заемщика в Казахстане. Насколько адаптировано будет данное исследование к ментальности нашего рынка, пока еще вопрос», – сказал «Курсиву» председатель правления Нурбанка Эльдар Сарсенов. 

Всесторонняя оценка заемщиков позволит определить устойчивость банков в случае возникновения рисков и при появлении сомнений в финансовой стабильности институтов. 

«Проведение AQR призвано обеспечить прозрачность банковской системы за счет повышения качества доступной информации о финансовом состоянии БВУ. Это позволит выявить потенциальные риски, укрепить финансовую систему, ускорить восстановление кредитования экономики и, как следствие, улучшить инвестиционный климат в стране», – поделился ожиданиями председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов. 

В частной беседе представители Нацбанка рассказали, что иностранная методология AQR прошла казахстанскую адаптацию. Это подтвердили и финансисты, поэтому оценка качества активов будет включать еще и подробное изучение банковских бизнес-процессов.

«AQR – это масштабный процесс, который будет включать оценку качества активов и бизнес-процессов. Судя по документу, на основе которого проводилась оценка качества активов европейских банков, а также по программе Нацбанка РК, этот анализ будет очень детальным и тщательным», – считает председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева. 

По информации «Курсива», после оценки качества активов регулятор проведет стресс-тест, который должен будет подтвердить устойчивость балансов банков. В целом процесс AQR позволит получить уникальный опыт применения передовых практик в нашей системе, что, безусловно, улучшит качество надзора отечественного регулятора.

«Объективная классификация активов казахстанских банков предоставит регулятору дополнительный инструмент в реализации мер по оздоровлению банковской системы, прежде всего речь идет о необходимости докапитализации отдельных игроков», – говорит председатель правления Евразийского банка Валентин Морозов.

Именно итоги проверки вызывают у рынка некоторое напряжение, финансисты не исключают того, что им придется создавать дополнительные провизии или докапитализировать банки. Впрочем, публично никто об этом не говорит. Что касается четырех банков, ответивших на запрос «Курсива», то все они заявили, что не переживают за результаты AQR. Кстати, три из них участвуют в программе повышения финансовой устойчивости, реализуемой Нацбанком (программа принята в 2017 году, деньги банкам-участникам выделены на 15 лет).

«Евразийский банк, как никто другой из банков-участников, подготовлен к процедуре AQR. Только что банк прошел плановую проверку Нацбанка. Немногим ранее банк полностью раскрывал регулятору информацию об активах и залоговом обеспечении. Поэтому никаких «сюрпризов» мы не ожидаем, банк максимально понятен регулятору», – отметил Валентин Морозов.

«Bank RBK провел комплексную работу по оздоровлению кредитного портфеля. Таким образом, мы чувствуем себя вполне уверенно в преддверии AQR», – констатировала Наталья Акентьева.

«Банк ЦентрКредит готов к проведению AQR, мы рассчитываем успешно пройти эту процедуру», – сказал Галим Хусаинов.

«Для Нурбанка AQR - не головная боль. Уверен, что такой опыт будет полезен и необходим банкам», – резюмировал Эльдар Сарсенов.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций