Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


665 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.


1 просмотр

Почти половина казахстанцев берут кредиты на похороны и свадьбы

Но они счастливы

Фото: Shutterstock

Всего треть казахстанцев полностью довольны своим финансовым положением. При этом не менее 9,4% граждан ежедневно испытывают беспокойство по поводу того, что у них не хватает денег, чтобы покупать достаточное количество еды. Чтобы провести свадебный той или похоронить родственника, 42,2% жителей страны вынуждены влезать в долги. 

Такие данные показало исследование «Качество жизни населения», которое Комитет по статистике РК опубликовал в июле текущего года. Как следует из пояснений к документу, в опросе по оценке уровня жизни населения приняли участие по одному члену семьи более чем из 11,9 тыс. домашних хозяйств во всех областях республики, городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Сбор данных проводился в марте 2019 года путем анкетирования. Респондентами стали люди в возрасте от 15 лет и старше.

Не в деньгах счастье?

Согласно полученным результатам, 66,1% казахстанцев считают себя счастливыми (в 2018 году таковых было на 3% больше), еще 32,4% ощущают, что почти счастливы (в прошлом году – 29,4%), 0,6% – несчастны и еще 0,9% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, как выяснилось, не для всех казахстанцев счастье заключается в деньгах: своим финансовым положением полностью удовлетворены лишь 35,9% респондентов (это больше, чем в прошедшем году, почти в 3 раза), 61,5% – частично довольны, 1% – не довольны (этих людей в 3,8 раза меньше, чем в 2018 году) и еще 1,6% затрудняются оценить свои финансы.

Бедными себя посчитали 0,4% опрошенных (в 4 раза меньше, чем в прошлом году). По мнению 8,3% респондентов, они обеспечены ниже среднего уровня (в 2018 году – 24,1%), 68,8% отнесли себя к среднему классу (на 13,2% больше прошлогоднего показателя), 17,6% имеют достаток чуть выше среднего, 4,6% – относительно состоятельные и 0,3% – высокообеспеченные люди (три последних показателя незначительно изменились за год).

Оценивая свое благосостояние, 49,9% казахстанцев отметили, что оно не изменилось по сравнению с прошлым годом. Еще 47,8% посчитали, что стали жить лучше, и только у 2,3% жизнь в плане материального благополучия стала хуже.

Статистики в ходе опроса задали казахстанцам вопросы относительно того, испытывали ли они за последний год финансовые затруднения. Оказалось, что 11,6% казахстанцев один раз за год не имели возможности оплатить вовремя коммунальные услуги, 4,9% испытывали нехватку денег на оплату коммуналки более двух раз за год. У 7,4% опрошенных единожды за год не было средств, чтобы выплатить долг по кредиту, несколько раз за год трудности с оплатой кредитных обязательств были у 3,4% респондентов. Еще 4,4% респондентов пояснили, что раз в год у них возникали трудности из-за нехватки денег на оплату аренды жилья или выплату ипотеки, у 1,8% опрошенных такие трудности возникали в течение года неоднократно.

Не хватает даже на еду    

Опрос содержит раздел, в котором респондентам задаются вопросы относительно того, чего они лишены в обычной жизни. Так, 9% опрошенных казахстанцев отметили, что они не могут себе позволить питаться горячими блюдами с мясом и рыбой каждые два дня (в 2018 году таких людей было в пять с лишним раз меньше – всего 1,6%). Еще 29,9% не имеют возможности заменить износившуюся мебель по мере необходимости (в прошлом году их было 13,5%). Встретиться с родными или друзьями и посидеть с ними за дастарханом хотя бы раз в месяц не могут себе позволить 43,8%, еще 39,7% опрошенных признали, что не имеют возможности регулярно посещать кинотеатры, театры, концерты, заниматься спортом.

Не могут позволить себе ежегодный недельный отпуск вне дома 39,3% респондентов (в 2018 году таких было вдвое больше – 78,8%). Провести свадьбу или похороны, не влезая в обременительные долги, не имеют возможности 42,2% опрошенных казахстанцев (в прошлогоднем опросе по качеству жизни таких было 25,6%). Еще 44% не могут самостоятельно, не занимая деньги, оплатить непредвиденные расходы в случае их возникновения.

Отметим, что опрос 2019 года не содержит ряда вопросов, касающихся лишений казахстанцев в быту, которые были заданы в 2018 году.

Например, в прошлом году 26,2% респондентов в анкетах ответили, что зачастую не имеют средств, чтобы оплатить прием у платного врача, еще 18,9% не могли найти деньги на жизненно важные лекарства, 4,2% не имели необходимой одежды и обуви для всех членов семьи на зиму и еще 2,5% были лишены возможности покупать детям необходимую одежду и обувь по мере роста.

Интересные данные содержит в себе раздел исследования «Мнение респондентов относительно продовольственной безопасности». Согласно данным этого опроса, в Казахстане в 2019 году не менее 9,4% граждан ежедневно испытывают беспокойство по поводу того, что у них не хватает денег, чтобы покупать достаточное количество еды. И если в среднем это беспокойство, по сравнению с прошлым годом, имеет тенденцию к снижению – в пределах нескольких процентов от общего числа опрошенных, то по безработным гражданам ситуация выглядит хуже. Так, 15,1% безработных граждан, принявших участие в опросе, заявили, что из-за нехватки денег вынуждены есть только несколько видов продуктов (в прошлом году таковых было почти вдвое меньше – 8%). Среди работающих казахстанцев однообразную, скудную пищу едят 7,3% человек. Еще 4,8% безработных признают, что из-за нехватки денег им приходится пропускать прием пищи (эта цифра выросла в 12 раз по сравнению с 2018 годом – было 0,4%), испытывали голод, но не могли поесть из-за нехватки денег 2,2% безработных (в прошлом году – 0,3%), могут не есть целый день из-за недостатка денег еще 1,8% (год назад – 0,9% опрошенных). Отметим, что 2,4% всех опрошенных заявили, что они едят меньше, чем хотели бы, из-за недостатка денежных средств.

Жилья нет, оптимизм есть

Относительно условий для жизни 49,6% казахстанцев заявили, что они удовлетворены состоянием своих жилищ, еще 45,4% – частично довольны тем, где они живут, и еще 3,8% не довольны качеством своего жилья (здесь и далее цифры опроса незначительно разнятся с 2018 годом. – «Курсив»).

При этом качеством питьевой воды в месте своего проживания довольны 42,7% опрошенных, частично довольны – 46,2%, не довольны – 11%. Чистым считают воздух в своем родном городе/селе 41,4% респондентов, частично удовлетворены отсутствием выбросов, пыли, грязи в воздухе 49,6%, не считают воздух чистым в месте своего проживания 8,8% человек, принявших участие в опросе.

Статистики выяснили также мнение граждан относительно приобретения ими собственного жилья. Так, 18% опрошенных заявили, что могут самостоятельно приобрести жилье, 46,6% – частично готовы к самостоятельной покупке жилья, еще 22% не имеют возможности купить квартиру полностью за свой счет, еще 13,1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Довольны мерами государственной поддержки в плане предоставления жилья 22,7% казахстанцев, еще 35,3% – почти довольны, 27,3% – совсем не довольны помощью государства в решении жилищных проблем граждан, 14,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что в вопросник 2019 года не было включено изучение мнения казахстанцев о проблемах в приобретении жилья или улучшении жилищных условий. Так, год назад среди основных препятствий в покупке домов и квартир жители РК назвали: 50,1% опрошенных – высокую стоимость жилья, 32,3% – недостаток денежных средств, 30,3% – высокие ставки по ипотеке, 16,8% – неуверенность в стабильности работы, приносящей доход.

Статистики предложили респондентам сделать прогноз на будущее. Выяснилось, что 37,4% казахстанцев уверены, что мы будем жить лучше, 36,4% – надеются, что будет улучшение в дальнейшем, 22,8% полагают, что все останется как есть, и лишь 0,2% опрошенных считают, что будут жить хуже.

материальные возможности казахстанцев в 2019 году.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций