Перейти к основному содержанию

1007 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.

2136 просмотров

Как AQR научит банки управлять данными

Об этом рассуждает CEO Prime Source

Фото: Shutterstock

Казахстанские банки получили на руки долгожданные, хоть и промежуточные, итоги AQR. Уверен, что суммы требований по доначислению резервов будут предметом обсуждения банкиров с регулятором в ближайшие недели.

Выполняя проекты по автоматизации расчета рисков и формирования резервов с 2010 года, мы не раз технически и математически сопровождали процесс обоснования тех или иных расчетов по национальным стандартам, а также по МСФО 39 и МСФО 9.

При этом не сомневаюсь, что сформированные отчеты будут содержать огромное количество требований и рекомендаций к процессам, учету, отчетности и аналитике по кредитной деятельности.

Как известно, команда Нацбанка и приглашенных им консультантов исследовала различные аспекты кредитных портфелей 14 отечественных банков. Рассматривались вопросы методологии ведения кредитного процесса и ее фактического исполнения; процессы жизненного цикла кредита в учете банка; ведение кредитных досье и залогового обеспечения; изучались расчеты показателей качества займов, формирования резервов. Эти и другие бизнес-процессы серьезно влияют на качество кредитного портфеля, прибыль и акционерную стоимость финансового института. В свою очередь, отсутствие должного внимания или неоправданная экономия времени и средств приводят к рискам финансовой стабильности конкретного банка, а при определенных обстоятельствах – и системы в целом.

Чтобы, с одной стороны, обеспечить качество портфеля и прибыльность банка, с другой – исполнить требования и рекомендации регулятора, а с третьей – позаботиться о своих клиентах, всем банкам необходимо будет существенно дорабатывать свои информационные системы, а также внедрять новые технологии. Фактически AQR цифровизует казахстанскую банковскую отрасль.

Основная задача всех доработок будет состоять в точном, качественном и детальном сборе всей информации по каждому шагу кредитного процесса. Необходимо фиксировать и сохранять историю всех обращений клиента, всей поданной им информации и финансовой отчетности, всей имеющейся на каждый момент времени открытой информации о заемщике. Необходимо на основании массива накап­ливаемой информации при помощи методов математического моделирования прогнозировать вероятность и важность показателей заемщика и принимать соответствующие меры. Эти меры реагирования на изменения финансового состояния заемщика должны быть проактивными, и уже сейчас имеются открытые источники достоверной информации, позволяющие автоматически принять своевременное решение.

Банки, которые конструктивно отнесутся к результатам AQR, укрепят фундамент современного бизнеса, основанного на управлении данными, и будут самыми эффективными и конкурентными.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif