Перейти к основному содержанию

436 просмотров

Әр шахтерге – үш блогерден

Шығыс Қазақстанға жаңа форматтағы жұмысшылар керек

Фото: Shutterstock.com

Шығыс Қазақстан облысындағы көші-қонның теріс сальдосы және еңбек нарығындағы теңгерімсіздік жұмысшы мамандардың тапшылығына әкеп соқты. Орта білімді жұмыссыз азаматтар бағдарламалаудың негізін білетін және ағылшын тілін меңгерген металлургтарды іздейтін жұмыс берушілердің талабына сай келмей тұр. 

Қазақстан электронды еңбек биржасының деректеріне сүйенсек, Шығыс Қазақстан облысындағы бос жұмыс орындарының саны 20 мыңнан асып жығылады. Соның ішінде бос жұмыс орындарының 23%-ы  – кәсіби білікті мамандар үшін, 15%-ы  – өнеркәсіп, құрылыс, көлік саласындағы бос жұмыс орындары, 13% немесе 2 783 адам өндірістік құрал-жабдықтарды басқару үшін қажет.

«Өкінішке қарай, көші-қон салдарынан тау-кен металлургиясы, өңдеу өнеркәсібі мен құрылыс саласындағы негізгі  кәсіпорындарда жұмыс күшінің тапшылығы сезіліп келеді. Облыста еңбек күші жетіспейді, бос жұмыс орындарын жұмысшылармен қамтамасыз ету үшін жастарды осы салаға көптеп тарту қажет», – деп атап өтті «Қазмырыш» ЖШС кәсіподақ комитетінің төрағасы Сергей Солдатов.

Құрамында 14 кеніш пен бірнеше байыту фабрикасы бар аймақтағы  ең ірі компанияға тек металлургтер ғана емес, техниканың құлағында ойнап, бағдарламалық қамтамасыз ету негіздерін білетін, ағылшын тілін меңгерген мамандар қажет. Ал машина жасау саласындағы кәсіпорындарға фрезерлеуші, жаңа форматтағы токарь, автоматтандырылған жүйе инженерлері керек.

Бұндай саусақпен санарлық мамандарға жұмыс берушілер жоғары жалақы ұсынып, бір-бірінен шақырып алып жатыр.
Өкінішке қарай, қазіргі еңбек нарығы кәсіпорындарды осындай деңгейдегі қызметкерлермен қамтамасыз ете алмайды. Өскемен қалалық жұмыспен қамту орталығы жұмыс іздеушілерді қолдау бөлімінің бастығы Зарина Смағұлованың айтуынша, орталыққа жұмыс іздеп  келген төрт мыңға жуық өскемендіктердің  72%-ның орта арнаулы білімі болса, 23%-ы жоғары білімге ие, алайда олар да белгілі бір себептермен жұмыс таба алмай жүріп қалады. 

«Кәсіби білікті мамандар жұмыссыз ұзақ отырмайды. Ары кетсе 1-2 айдан соң ыңғайлы жұмыс орны табылады. Ал еңбек нарығындағы теңгерімсіздіктің бірнеше себебі бар. Біріншіден, жұмыс берушілер жағдайдың өзгеруіне, заманның дамауына байланысты, цифрландыру аясында белгілі бір біліктің болғанын талап етеді. Ал қызметкерлердің барлығы бұл талаптың үдесінен шыға бермейді, елдің бәрінде қажетті білім мен білік жоқ. Екіншіден, компаниялар ұсынатын жалақы төмен болып,  үміткердің көңілінен шықпай жатады», – дейді Зарина Смағұлова. 

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ мамандарының орта мерзімді болжамына сәйкес, алдағы бес жылда Шығыс Қазақстан облысындағы жұмыс күші теріс динамика көрсетеді. Жұмыспен қамтылған халықтың саны 41 мыңға азаюы мүмкін. Экономиканың барлық салаларында жалдамалы жұмысшыларға деген сұраныс артпақ. Пайыздық түрғыда алсақ, ең үлкен өсім ақпарат және байланыс саласында (+ 41%) байқалады. Цифрландыру заманында ІТ-мамандарға, бизнес басқару саласындағы кәсіпқойларға, бағдарламалаушыларға сұраныс жоғары болмақ.

Дәл осындай мамандарға деген сұраныстың артып келе жатқанын ескере отырып, облыстың жоғары оқу орындарында да ақпараттық технологиялар мамандығындағы грант саны көбейген. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры Наталья Денисованың мәліметіне сүйенсек, кейінгі кезде әр мамандық бойынша грант саны үш есе өскен.

869 просмотров

В Казахстане КПН передали в местные бюджеты

Ожидается, что это будет способствовать росту региональной экономической активности

Коллаж: Вадим Квятковский

По расчетам Министерства национальной экономики РК, благодаря фискальной децентрализации региональные бюджеты в 2020 году пополнятся на 386,4 млрд тенге, а в следующие два года – уже на 428,8 млрд и 471,4 млрд тенге соответственно. Логика расчетов Минэкономики строится на простом посыле: чем больше в регионе МСБ, тем больше КПН поступит в местный бюджет. А значит, региональные власти приложат максимум усилий для развития малого и среднего бизнеса.

В разговоре с журналистом «Курсива» вице-министр нацио­нальной экономики Жаслан Мадиев еще раз подтвердил, что в его ведомстве рассчитывают на заинтересованность акимов в росте налогооблагаемой базы в их регионах. «Те налоговые поступления, которые будут регионы собирать от МСБ, они могут оставлять, использовать на свои программы развития, – отметил Мадиев. – В целом задача государства такая: помогать взращивать из малого и мелкого бизнеса средний, а из среднего – крупный. Поэтому инициатива по передаче КПН с малого и среднего бизнеса в регионы поможет решить эту задачу, она будет хорошим мотиватором для акиматов делать все, чтобы бизнес укрупнялся и собираемость налогов, соответственно, росла».

КПН в цифрах

Корпоративный подоходный налог в Казахстане до 2020 года зачислялся в государственный бюджет, ставка его при удержании с налогооблагаемого дохода составляет 20%. Есть исключения: юрлица-сельхозпроизводители и производители продукции аквакультуры (другими словами – рыбоводства) платят КПН в размере 10%.

Ставка КПН, удерживаемого у источника выплаты с доходов резидентов, равна 15%. Есть градация по ставкам КПН для нерезидентов – от 5 до 20%, но она на пополнение местного бюджета особого влияния не окажет, так как 100 тыс. налогоплательщиков – представителей малого и среднего бизнеса, которые будут обеспечивать те самые 386,4 млрд тенге поступлений в местные бюджеты в 2020 году, – резиденты Казахстана.

В 2019 году в бюджет в виде КПН поступило 1 трлн 974 млрд 763 млн тенге, из них от МСБ – 422 млрд 371 млн, то есть примерно одна пятая часть. Стоит отметить, что далеко не все представители малого бизнеса в регионах являются плательщиками КПН, поскольку работают в специальных налоговых режимах – по патенту, упрощенной декларации или единому земельному налогу, ставки по которым составляют 2–3%.

И как раз эти представители малого и микробизнеса на три года будут освобождены от уплаты подоходного налога. По оценке министра финансов Казахстана Алихана Смаилова, потеря бюджета от этих налоговых каникул составит 200 млрд тенге. Глава Минфина давал такие расчеты в сентябре 2019-го,
а двумя месяцами позже министр национальной экономики Руслан Даленов снизил объем потерь до 109 млрд тенге в 2020 году и пообещал их возместить трансфертами из республиканского бюджета. Его заместитель Жаслан Мадиев считает, что возмещаемый государством трехлетний мораторий даже полезен для местных бюджетов. «По мораторию у нас микро- и малый бизнес освобожден от налогообложения, но это временная мера. За время моратория бизнес сможет окрепнуть, и есть большие шансы, что он за это время перейдет из категории малого бизнеса в категорию среднего», – считает вице-министр.

Мне снизу виднее, как развивать бизнес

На стадии обсуждения Концепции Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования» – а именно этим документом внесены поправки о передаче КПН в региональные бюджеты – приводилось несколько позитивных примеров из международного опыта.

В Испании одним из основных налогов, поступающих в местный (муниципальный) бюджет, является налог на экономическую деятельность, который отчасти схож с казахстанским корпоративным подоходным налогом от среднего и малого бизнеса. Плательщики данного налога – юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Налог на экономическую деятельность дает местным бюджетам 3,4% от общих доходов. Этот налог, как отмечалось в концепции, был введен для усиления контроля за сбором налогов с малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики Испании.

Там же, в концепции, шла речь о том, что в Японии одним из основных налогов, поступающих в местный бюджет, является префектурный подоходный налог, его плательщики – юридические лица. Еще одним примером была Германия, о которой говорилось, что «финансовая система Германии по формированию местных бюджетов усовершенствована, а также направлена на увеличение поступлений в местный бюджет за счет развития предпринимательства».

Авторы концепции отметили, что внедрение опыта указанных стран в Казахстане «приведет к стимулированию местных исполнительных органов по расширению налоговой базы и увеличению доходов местных бюджетов, а также к усиленной заинтересованности регионов в развитии малого и среднего бизнеса».

Как подтолкнуть малый бизнес к росту

Депутат мажилиса парламента Казахстана Нуржан Альтаев видит две основных проблемы в решении «подсадить» местные бюджеты на поступления от КПН. Первая связана с неравномерностью распределения малого и среднего бизнеса в разных частях страны. Поэтому, считает парламентарий, центру все равно придется перераспределять общий котел бюджетных поступлений. Вторая – в том, что малый бизнес не стремится вырасти до размеров среднего и старается оставаться в «малышах», предпочитая дробить свои предприятия. По мнению Альтаева, выбор такой схемы связан в первую очередь с налоговой нагрузкой. Он уверен: если ее снизить на каждое отдельное предприятие, то в итоге государство соберет больше за счет увеличения количества предприятий среднего бизнеса (их сейчас, по данным НПП «Атамекен», всего 22 тыс. из тех 100 тыс. плательщиков в местные бюджеты).

«Вот пример – понизили уровень порога НДС. Теперь, имея совсем небольшие обороты, ты становишься плательщиком НДС. Это заставит бизнес сейчас снова дробиться на какие-то мелкие ИП для того, чтобы не платить НДС. Здесь правительству надо еще раз подумать и сделать все для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на отдельно взятый субъект предпринимательства, потому что тогда больше денег можно будет собрать в бюджет», – говорит Альтаев.

С этим мнением согласен старший партнер Центра стратегических исследований (CSI) Олжас Худайбергенов. Он убежден: причина неохотного перемещения малого бизнеса в средний – неправильное налогообложение. Эту проблему можно решить введением упрощенного налогообложения в отдельных отраслях – например, в сельском хозяйстве и в розничной торговле. «Можно ввести единый аграрный налог, скажем, или налог с продаж, розничный налог, сделать там одну простую ставку и отказаться от градации, от лимитов каких-то, – предлагает Худайбергенов. – Тогда мотивация к дроблению у среднего бизнеса отпадет, ему незачем будет показывать себя малым за счет почкования. Но это от местных властей не зависит, как и от Комитета госдоходов. Это больше зависит от Министерства национальной экономики и Министерства финансов, которые определяют фискальную политику в стране».

По информации Худайбергенова, являющегося советником президента, сейчас обсуждается идея обоих налогов. Причем по розничному налогу есть оговорка: на безналичные и наличные расчеты пороги повышения ставок будут разными. «Скажем так, через цифровизацию будут пытаться упростить налогообложение: работаешь по безналу – у тебя ставки ниже, тебе выгоднее», – заключил Худайбергенов.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif