БЖЗҚ әкімшілік шығындарға 12 млрд теңге жұмсаған

Ол ақша еңбекақы, іс сапар, амортизация шығындарын төлеуге жұмсалған

Фото: Kursiv.kz

Қазақстан Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының былтырғы жылғы табысы 71 млрд теңгеден асқан, барлық жылдық шығын 22,8 млрд теңгені құраған. Оның 54%-ы немесе 12,4 млрд теңгесі әкімшілік шығындарды жабуға жұмсалған.

«БЖЗҚ» Акционерлік қоғамының кірістер мен шығыстар туралы жылдық есебіндегі ақпаратқа сәйкес, соңғы жылда қор табысының деңгейі 69,9-дан 71,1 млрд теңгеге (немесе 2,2%-ға) дейін артқан. 2020 жылғы 1-қаңтардағы мәліметтерге сәйкес, таза кіріс 41,3 млрд теңгені (2018 жылғы тиісті мерзімде ол 41,2 млрд теңге болған) құраған.

Қорытынды мәні бар шығындар тармағында, осы жылғы қаңтардағы мәліметтер бойынша  22,8 млрд теңге сомасы көрсетілген (2018 жылы – 20,4 млрд теңге болған немесе 10%-ға көп). Шығындар құрылымы төмендегідей: 27% (немесе 6,1 млрд теңге) сыйақы ретінде инвестициялық портфельдің басқарушысына төленген, 13% (немесе 2,9 млрд теңге) кастодион-банктерге сыйақы төлеуге жұмсалған, 54% (немесе 12,4 млрд теңге) жалпы әкімшілік шығындарға кеткен. 

Қызметкерлердің тікелей еңбекақысы мен іс-сапарлар шығынына «БЖЗҚ» АҚ-мы өткен жылы 7,2 млрд теңге жұмсаған, басқа әкімшілік шығындарға (оның ішінде, нотариус қызметтерінің ақысын төлеуге, шаруашылық тауарларын сатып алуғаконференцияларға қатысуға жарна төлеуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыру шығындары) – 2,5 млрд теңге жіберілді.

«Персоналға жұмсалатын шығындар, салықтарды және еңбекақы бойынша аударымдарды қоса алғанда, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда, 17,5 млн теңгеге қысқарды. Ұзақмерзімдік кезеңде, үш жылдан астам уақыт, осы бап бойынша шығындар 1,2 млрд теңгеге азайған. Бұл қызметкерлердің штаттық санын 25%-ға оңтайландыруға байланысты (2017-жылдар аралығында) орын алған, өйткені осы кезеңде бизнес-процестер де оңтайландырылып, автоматтандырылды және электрондық қызметтерге көшірілді. Цифрлық қызметтердің одан дамитынын ескеретін болсақ, сірә, бұл үдеріс ары қарай  да жалғасын табатын болады», - деп хабарлады Kursiv.kz-ке «БЖЗҚ» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Сәуле Егеубаева.

Персоналдың, 2020 жылғы 1-қаңтардағы жағдай бойынша, жалпы саны 1740 адамды құрайды. Сәуле Егеубаеваның ақпараты бойынша, БЖЗҚ қызметкері орташа еңбекақысының көлемі (сыйлықты ескергенде), қаржы саласындағы номиналды орташа еңбекақыдан 25%-ға төмен. 

ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитетінің мәліметтері бойынша, 2019 жылғы үшінші тоқсанда қаржы және сақтандыру саласында қызмет ететін қазақстандықтың орташа айлық еңбекақысы 484,5 мың теңгені құраған болатын. Ендеше, осы соманың 75%-на тең БЖЗҚ қызметкерінің өткен жылғы  айлық табысы 363,3 мың теңгені құраған. Ал бұл жұмыс істейтін Қазақстан тұрғынының ресми орташа айлық еңбекақысынан  (181 мың теңге) екі есе артық. 

«БЖЗҚ» АҚ басқарма мүшелерінің еңбекақысының деңгейі туралы сұраққа, еңбекақыны белгілеу Директорлар кеңесінің құзыретінде дегенді алға тартқан Сәуле Егеубаева тікелей жауап бермеді. 

«Басқарма мүшелері еңбекақысының көлемі мемлекеттің қатысуы бар компаниялардағы табыспен бірдей деңгейде», - деді аталмыш сұрақ бойынша жағдайды түсіндірген БЖЗҚ басқармасы төрағасының орынбасары.

banner_wsj.gif

Как формируется инвестдоход казахстанцев в ЕНПФ

Сумма пенсионных накоплений приблизилась к 12 триллионам тенге

Фото: Kursiv.kz

Согласно информации пресс-службы Единого накопительного пенсионного фонда, с 1 января по 10 июня инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ составил 438,7 млрд тенге. 

Из пяти месяцев этого года самым «урожайным» на инвестдоход был март. Тогда на счета вкладчиков было зачислено 521,8 млрд тенге. В апреле, мае и начале июня инвестдоход снижался. 

«Начиная с марта 2020 года большое влияние на этот показатель оказывает курс тенге к доллару США. Так, в марте произошло укрепление с 381 до 448 тенге за 1 доллар США. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, повлияла на существенное увеличение чистого инвестиционного дохода по пенсионным активам», – поясняют в пресс-службе ЕНПФ. 

В апреле началось укрепление национальной валюты.

«Соответственно, сложилась отрицательная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, что повлияло на снижение инвестиционного дохода», – подчеркивают представители ЕНПФ.

table1.png

Что такое инвестиционный доход

В состав инвестиционного дохода входят: вознаграждения по ценным бумагам (вкладам), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении. 

Во всем мире пенсионные фонды во время падения рынков показывают отрицательный результат. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, управляющие диверсифицируют портфели пенсионных фондов, выбирая разные инструменты и валюты.

«С целью минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируются по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть последних – в долларах США», – рассказали в пресс-службе ЕНПФ. 

Портфель ЕНПФ 

На конец мая 39,8% средств ЕНПФ было вложено в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана, 15% – в облигации квазигосударственного сектора страны. ГЦБ иностранных государств занимали 15% в портфеле ЕНПФ, 11% – бумаги крупных зарубежных компаний. Остальная часть портфеля – это депозиты в различных банках, акции, активы, находящиеся в управлении. 

Пока деньгами будущих пенсионеров РК управляют четыре крупные зарубежные компании (каждая из которых получила портфель в $220 млн): Aviva Investors, HSBC Global Asset Management, PGIM Limited и Principal Global Investors.

Кто управляет пенсионными накоплениями 

Поступающие на индивидуальные счета казахстанцев пенсионные взносы инвестируются доверительным управляющим – Национальным банком РК. Тот, в свою очередь, вкладывает деньги в финансовые инструменты, нанимает зарубежные управляющие компании. ЕНПФ же ведет учет данных, зачисляет прибыль, занимается выплатами, взыскивает средства компаний-банкротов, в которые вложили деньги управляющие частных пенсионных фондов.   

«Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается ежедневно, так как стоимость ценных бумаг постоянно меняется», – говорят в фонде. 

Историческая доходность 

Эксперты говорят, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.

«За прошлый год чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные счета вкладчиков, составил 641,8 млрд тенге, или 6,57%, при инфляции 5,4%», – напоминают в ЕНПФ. 

table2.png

Ранее сообщалось, что правительство, Национальный банк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка намерены позволить казахстанцам самостоятельно распоряжаться частью пенсионных накоплений.

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg