Skip to main content

БЖЗҚ әкімшілік шығындарға 12 млрд теңге жұмсаған

Ол ақша еңбекақы, іс сапар, амортизация шығындарын төлеуге жұмсалған

Фото: Kursiv.kz

Қазақстан Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының былтырғы жылғы табысы 71 млрд теңгеден асқан, барлық жылдық шығын 22,8 млрд теңгені құраған. Оның 54%-ы немесе 12,4 млрд теңгесі әкімшілік шығындарды жабуға жұмсалған.

«БЖЗҚ» Акционерлік қоғамының кірістер мен шығыстар туралы жылдық есебіндегі ақпаратқа сәйкес, соңғы жылда қор табысының деңгейі 69,9-дан 71,1 млрд теңгеге (немесе 2,2%-ға) дейін артқан. 2020 жылғы 1-қаңтардағы мәліметтерге сәйкес, таза кіріс 41,3 млрд теңгені (2018 жылғы тиісті мерзімде ол 41,2 млрд теңге болған) құраған.

Қорытынды мәні бар шығындар тармағында, осы жылғы қаңтардағы мәліметтер бойынша  22,8 млрд теңге сомасы көрсетілген (2018 жылы – 20,4 млрд теңге болған немесе 10%-ға көп). Шығындар құрылымы төмендегідей: 27% (немесе 6,1 млрд теңге) сыйақы ретінде инвестициялық портфельдің басқарушысына төленген, 13% (немесе 2,9 млрд теңге) кастодион-банктерге сыйақы төлеуге жұмсалған, 54% (немесе 12,4 млрд теңге) жалпы әкімшілік шығындарға кеткен. 

Қызметкерлердің тікелей еңбекақысы мен іс-сапарлар шығынына «БЖЗҚ» АҚ-мы өткен жылы 7,2 млрд теңге жұмсаған, басқа әкімшілік шығындарға (оның ішінде, нотариус қызметтерінің ақысын төлеуге, шаруашылық тауарларын сатып алуғаконференцияларға қатысуға жарна төлеуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыру шығындары) – 2,5 млрд теңге жіберілді.

«Персоналға жұмсалатын шығындар, салықтарды және еңбекақы бойынша аударымдарды қоса алғанда, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда, 17,5 млн теңгеге қысқарды. Ұзақмерзімдік кезеңде, үш жылдан астам уақыт, осы бап бойынша шығындар 1,2 млрд теңгеге азайған. Бұл қызметкерлердің штаттық санын 25%-ға оңтайландыруға байланысты (2017-жылдар аралығында) орын алған, өйткені осы кезеңде бизнес-процестер де оңтайландырылып, автоматтандырылды және электрондық қызметтерге көшірілді. Цифрлық қызметтердің одан дамитынын ескеретін болсақ, сірә, бұл үдеріс ары қарай  да жалғасын табатын болады», - деп хабарлады Kursiv.kz-ке «БЖЗҚ» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Сәуле Егеубаева.

Персоналдың, 2020 жылғы 1-қаңтардағы жағдай бойынша, жалпы саны 1740 адамды құрайды. Сәуле Егеубаеваның ақпараты бойынша, БЖЗҚ қызметкері орташа еңбекақысының көлемі (сыйлықты ескергенде), қаржы саласындағы номиналды орташа еңбекақыдан 25%-ға төмен. 

ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитетінің мәліметтері бойынша, 2019 жылғы үшінші тоқсанда қаржы және сақтандыру саласында қызмет ететін қазақстандықтың орташа айлық еңбекақысы 484,5 мың теңгені құраған болатын. Ендеше, осы соманың 75%-на тең БЖЗҚ қызметкерінің өткен жылғы  айлық табысы 363,3 мың теңгені құраған. Ал бұл жұмыс істейтін Қазақстан тұрғынының ресми орташа айлық еңбекақысынан  (181 мың теңге) екі есе артық. 

«БЖЗҚ» АҚ басқарма мүшелерінің еңбекақысының деңгейі туралы сұраққа, еңбекақыны белгілеу Директорлар кеңесінің құзыретінде дегенді алға тартқан Сәуле Егеубаева тікелей жауап бермеді. 

«Басқарма мүшелері еңбекақысының көлемі мемлекеттің қатысуы бар компаниялардағы табыспен бірдей деңгейде», - деді аталмыш сұрақ бойынша жағдайды түсіндірген БЖЗҚ басқармасы төрағасының орынбасары.

banner_wsj.gif

Как потратить свои пенсионные излишки

Если они у вас есть

Фото: Shutterstock

Нацбанк озвучил либеральные предложения, которые позволят большему количеству казахстанцев перевести деньги из ЕНПФ в альтернативное управление. Страховые компании просят включить их в перечень управляющих пенсионными активами. 

В настоящее время аннуитетный договор с компанией по страхованию жизни (КСЖ) могут заключать мужчины и женщины, достигшие 55 и 51 года соответственно. При этом на счете в ЕНПФ у первых должно быть 10,1 млн тенге, у вторых – 13,8 млн тенге. Ежегодно актуарии пересчитывают достаточность личных пенсионных сбережений для заключения аннуитета, так как этот показатель привязан к минимальной пенсии казахстанцев (на 2018–2020 годы она установлена в размере 36 108 тенге). 

Парадоксально, но все социальные выплаты государства привязаны к прожиточному минимуму, и только возможность перевода денег из ЕНПФ зависит от размера минимальной пенсии. «В итоге постоянно растет разрыв между доходами населения и возможностью переводить деньги в КСЖ. Это делает услуги страховщиков менее доступными населению», – говорит директор департамента страхового рынка и актуарных расчетов Нацбанка Гульфайрус Шайкакова

Эксперты отмечают, что размер минимальной пенсии растет самостоятельно и часто обгоняет инфляцию на 2–5 п. п. По данным Нацбанка, за последние 20 лет прожиточный минимум ежегодно увеличивался в среднем на 11,5%, а минимальная пенсия – на 13,2%. 

Чтобы позволить большему числу людей переводить средства в частные компании по управлению активами (КУПА) или в КСЖ, Нацбанк предлагает перейти при актуарных расчетах от минимальной пенсии к прожиточному минимуму. «В этом случае мужчинам будет достаточно иметь на счетах 8,3 млн тенге, а женщинам – 11,3 млн. Это позволит увеличить количество потенциальных страхователей более чем в 2 раза», – уточнила Шайкакова.

Для большого количества клиентов КСЖ Нацбанк разработал новый продукт – совместный пенсионный аннуитет. «Если муж зарабатывает достаточно много, то он может купить совместный аннуитет, в который будет включена жена. Женщины выходят на пенсию раньше мужчин, а этот продукт позволит объединить пенсионные накопления обоих супругов и перераспределить доходы», – объяснила Шайкакова. Если кто-то из супругов уйдет из жизни, то второй будет получать от 70 до 100% выплат от действующего аннуитета в зависимости от условий договора.

Предложения страховщиков

Недавно компании по страхованию жизни при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана обратились в Нацбанк. Тема обращения – передача части пенсионных накоплений в конкурентную среду. «КСЖ демонстрируют позитивный рост, хорошие показатели и отличаются финансовой стабильностью. Кроме того, у КСЖ есть богатый опыт управления активами. Именно поэтому мы считаем, что КСЖ вполне могут стать участниками системы пенсионного обеспечения», – говорит председатель правления КСЖ «Freedom Finance Life» Азамат Ердесов.

Основная идея заключается в том, чтобы внедрить два новых продукта – отложенный пенсионный аннуитет и пенсионный план. Страховщики предлагают дать казахстанцам, имеющим в ЕНПФ достаточную сумму для заключения аннуитета, право в любом возрасте приобретать инструмент пожизненных пенсионных выплат с индексацией – отложенный пенсионный аннуитет. «Опция отложенного пенсионного аннуитета позволит казахстанцам сделать выбор между страховой компанией и ЕНПФ. Отложенным называется аннуитет, приобретаемый единичным платежом или периодическими взносами, с пожизненными выплатами через определенный срок. До этого срока страховая компания вкладывает деньги и накапливает проценты с этих вложений», – объяснила управляющий директор КСЖ «Nomad Life» Галина Усачева

В Казахстане отложенный аннуитет может стать привлекательной формой инвестиций, так как высокие требования государства к резервам и инвестиционной политике страховых компаний делают такое вложение максимально безопасным и при этом достаточно ликвидным. В итоге страна получит относительно идеальное пересечение ответственности: КСЖ как рыночные игроки занимаются анализом, инвестициями и работой с клиентами, государство регулирует и контролирует отрасль.

Следующий продукт – пенсионный план – рассчитан на людей с высоким доходом. «Если у вас на счету, допустим, 10 млн тенге, то на 8 млн вы заключаете договор отложенного аннуитета, а 2 млн вкладываете в КУПА, паевые инвестиционные фонды или создаете с КСЖ собственный пенсионный план», – говорит Галина Усачева.

Предполагается, что индивидуальные пенсионные планы будут строиться на базе unit-linked. Этот инструмент пока плохо известен в Казахстане, но уже много десятилетий популярен на Западе. Unit-linked представляет собой гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах. Часть портфеля по желанию клиента размещается в более рискованные и потенциально более доходные финансовые инструменты (акции, ПИФы, ETF и т. п.), состав которых в программе можно периодически менять.

«Пенсионный план заключается на оговоренный период и дает возможность клиенту самостоятельно рисковать излишком средств и зарабатывать на инвестиционном доходе», – объяснила Усачева.

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif