Беларусь компаниясы қарызын қайтаруға асығар емес

Ол трамвайларды уақтылы жеткізбеген

Фото: автордікі

«Белкоммунмаш» холдингі «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ-на 609 мың  доллар төлеуі тиіс. 

Елімізде Өскемен және Павлодар қалаларында ғана трамвай байланысы бар. Павлодардағы қоғамдық көлік 20 бағыт бойынша қатынап, күніне шамамен 45 мың жолаушыны тасымалдайды. Бірақ, вагондардың басым бөлігі тозып, тұрғындарға қолайсыздық тудыра бастады. Осыны ескерген компания басшылығы 2017 жылы жаңғырту бойынша ауқымды жобаны қолға алған. 

Уақтылы орындалмаған тапсырыс

Трамвайларды жаңартуға қатысты жобаны Еуропа қайта құру және даму банкі қаржыландырды. Банк бөлген 2,7 млрд теңгеге Беларусьтің «Белкоммунмаш» АҚ-нан 23 вагон сатып алынды. Бір трамвайдың құны – 109 млн теңге. Бірақ, шетелдік кәсіпорын вагондарды жеткізу мерзімін қайта-қайта кейінге шегеріп, трамвайлар екі жылда әрең жетті. 

 Жаңа трамвайдың алғашқы легі 2017 жылдың қазан айында жеткізіледі деп жоспарланғанмен, сол жылдың желтоқсанында жалғыз вагон келді. Тағы тоғыз вагон 2018 жылдың басында көлік паркін толықтырды. «Қалған 13 трамвайды 2018 жылдың шілде айына дейін әкелеміз» деген кәсіпорынның уәдесі «құрғақ» болып шықты. Тек 2019 жылдың мамырында 4, маусым, шілде, қыркүйек айларында 2, тамызда 3 трамвай жеткізілді. 

Мұның барлығын шетелдік трамвай шығаратын кәсіпорын былай түсіндіріп еді: 

«Аукционда көрсетілген техникалық тапсырысқа сәйкес, трамвай вагондарын құрастыру кезінде тек бір өндіруші – «Псковск электр-көлік құрылысы зауыты» АҚ шығаратын қозғалтқыштар қолданылуы тиіс. Бұл зауыт қазіргі уақытта әскери өндіріс пен ресейлік көлік шығарушылардың тапсырыстарын орындауда. Қозғалтқыштардың уақытылы жеткізілмеуі салдарынан трамвай вагондарын Павлодарға жөнелту мүмкін болмай тұр». 

Әйтеуір, беларусьтар бұл мәселені шешіп, әупірімдеп жүріп келісімшартта көрсетілген 23 вагонды әкелді.

Жаңасын алуға қаржы қажет 

 «Белкоммунмаш» АҚ түрлі себепті сылтауратып, трамвайларды белгіленген мерзімде жеткізбегендіктен, Трамвай басқармасы шетелдік кәсіпорынды сотқа берді.

«Белкоммунмаш» өз кінәларын мойындап, біз сотта жеңдік. Сот шешімі бойынша холдинг 609 мың АҚШ долларын төлеуге міндеттелді. Бірақ беларусь тарабы бұл соманы бөліп төлемек ниетте. Ал біз келтірілген шығынды осы жылдың бірінші тоқсанының соңына дейін төлеуді сұраймыз», - дейді Трамвай басқармасының төрағасы Мүслім Махмұдов. 

Себебі жергілікті компания тағы да жаңа вагондар сатып алмақ. Алайда бұл жолы ресейлік кәсіпорынмен келісімшарт жасауды жоспарлап отыр. 

«Алдымен ақшамызды қайтарып алсақ дейміз. Кейін жаңа вагондарды ұсынатын компанияларды қарастырамыз. Беларусь елінің кәсіпорны жыл соңына дейін немесе келесі жылы трамвайларды жеткізуге әзір екендіктерін білдірді. Шыны керек, мұндай ұсыныс біздің көңілімізден шықпады. Сондықтан Ресейдің Усть-Катав қаласындағы компаниядан сатып алмақ ойымыз бар», - дейді Мүслім Махмұдов.

Айта кетелік, бүгінде павлодарлық трамвай паркінде барлығы 111 вагон бар. Оның 30-ы –жаңа. Яғни, 23 трамвай Беларусьтан, жетеуі Ресейден сатып алынған. 


 

banner_wsj.gif

Казахстан ищет инвестиции в геологоразведку

Запасы ископаемых республики были подтверждены еще во времена СССР

Фото: "Курсив"

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК рассчитывает привлечь свыше $2 миллиардов иностранных инвестиций на развитие геологоразведки в Казахстане.

Мингеологии совместно с агентством IHS Markit разрабатывает маркетинговую стратегию, которая поспособствует привлечению в казахстанскую геологоразведку крупных иностранных инвесторов.

Основная минерально-сырьевая база республики, то есть те запасы полезных ископаемых, которые Казахстан осваивает последние 30 лет, была подтверждена еще во времена СССР. Часть этих месторождений уже практически истощена, и если сейчас не начать вкладывать средства в поиск новых, то в ближайшие 10-15 лет некоторым из действующих предприятий придется закрыться – добывать и перерабатывать будет просто нечего. Поэтому профильное министерство разработало программу развития отрасли и готовит стратегию по привлечению иностранных инвесторов в геологоразведку страны. Только по углеводородным ресурсам геологами выявлено 15 осадочных бассейнов с прогнозными запасами около 76 млрд т условного топлива. Но государству придется решить вопрос, кто и как будет финансировать поисково-разведочные работы.

Коэффициент восполняемости

С момента обретения независимости в стране было добыто более 1,5 млрд т нефти и около 750 млрд куб. м газа. Если в 1991 году годовой объем добычи составлял 25 млн т, то в 2019 году он достиг 90,5 млн т, увеличившись более чем в 3,5 раза. В Национальный фонд, который формируется за счет сборов от нефтяного сектора, с начала его образования поступило свыше 34 трлн тенге. В целом около 60% валютной выручки обеспечивает экспорт нефти. То есть углеводородное сырье – один из основных продуктов страны. При этом Казахстан добывает и продает за рубеж и другие виды полезных ископаемых – медь, алюминий, железо, уголь и прочее. Поэтому от восполнения их запасов напрямую зависит надежность экономики республики.

С 1991 года запасы нефти выросли на 2,1 млрд т. Коэффициент прироста, если не считать Кашагана, который был обнаружен еще в конце 1980-х годов, составляет 0,9%. Президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков считает, что в последующие 10–15 лет в некоторых регионах страны может возникнуть угроза сворачивания нефтегазового сектора. Сейчас отрасль держится благодаря трем крупным проектам: Тенгизу, Кашагану и Карачаганаку. Потенциал этих месторождений может быть исчерпан через 20–30 лет. Чтобы не израсходовать запасы, на каждые 100 млн т добытой нефти нужно находить как минимум 150 млн т запасов.

Эксперт отмечает, что раньше, в 1990-х годах, инвестиции в гео­логоразведку осуществлялись за счет добывающих компаний, когда 8% от их прибыли выделялось на поиск новых запасов. Средств, которые направляются на это дело сейчас, недостаточно. По данным Минэкологии, в 2018 году объем инвестиций в геологоразведку в нефтегазовой сфере составил 105 млрд тенге, или около 1,8% от общей суммы расходов на добычу углеводородов в размере 5,9 трлн тенге. На разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) потрачено 34 млрд тенге, или 1,7%, от общей суммы на добычу ТПИ в 1,9 трлн тенге.

Если в горно-металлургическом комплексе геологоразведку можно проводить за $3–5 млн, то в нефтяной отрасли один разведочный проект оценивается примерно от $50 до $100 млн. И частных компаний, которые могут осилить такие расходы, немного. Поэтому государству стоит проводить эти работы за счет республиканских средств, считает эксперт. Кроме того, он напоминает о необходимости обобщить данные по уже разведанным частными компаниями месторождениям, составить общую картину о нефтяном потенциале страны. Полученные сведения позволят определить, в каком регионе стоит сконцентрироваться на поиске новых запасов сырья.

В поисках юниоров

В последние годы в геологоразведке наиболее успешными оказываются проекты, реализуемые юниорскими компаниями. Юниорские компании ориентированы на проекты ранней стадии развития, они мобильны в принятии решений, оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка и имеют относительно невысокие административные издержки.

Страны, сделавшие ставку на развитие юниорского рынка, получили хорошие результаты. К примеру, в Канаде и Австралии на проведение гео­логоразведочных работ на одном квадратном километре ежегодно инвестируется около $200–300. Больше половины из них – средства юниорских компаний. В Казахстане, по данным 2019 года, на геологоразведку тратится всего около $35 на один квадратный километр. В предыдущие годы тратилось еще меньше. Закономерный итог – за последние 30 лет в стране не было открыто ни одного крупного месторождения твердых полезных ископаемых; добыча сырья сегодня в разы превышает прирост запасов. По мнению председателя правления национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук» Каната Кудайбергена, которое он высказал в одной из статей в «Курсиве», высокая стоимость и рискованность инвестиций в геологоразведку диктуют необходимость мер поддержки со стороны государства. Самые распространенные проблемы казахстанских юниоров –  недостаток собственных средств и трудности с доступом к источникам финансирования.

На что рассчитывать

По сведениям Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, запасы Казахстана по нефти составляют около 4,5 млрд т,

по газу – 1,6 трлн куб. м. По данным British Petroleum, запасы нефти в республике в конце 2019 года составляли 3,9 млрд т, газа – 2,7 трлн куб. м.

На государственном балансе страны числится более 8 тыс. месторождений. Из них 317 ме­сторождений углеводородного сырья, 910 – твердых полезных ископаемых, свыше 3 тыс. мес­торождений общераспространенных полезных ископаемых и около 4 тыс. месторождений подземных вод.

Минэкологии разработало концепцию государственной программы геологической разведки на 2021–2025 годы. Представляя документ в правительстве, глава ведомства Магзум Мирзагалиев сообщил, что за последние десятилетия в Восточном Казахстане отработаны крупные свинцово-цинковые месторождения, расположенные вблизи моногородов. Через 5–20 лет могут быть истощены запасы таких крупных месторождений, как Орловское, Малеевское, Тишинское и Риддер-Сокольное. На сегодняшний день коэффициент восполняемости по твердым полезным ископаемым составляет 0,13. Необходимо уже сейчас активизировать геологоразведку, чтобы сохранить предприятия и рабочие места, поскольку между открытием и запуском нового месторождения проходит 10–15 лет.

Перспективные участки для открытия золоторудных месторождений имеются в Костанайской области, на территории между Центральным и Восточным Казахстаном. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Рудном Алтае, в центре и на юге респуб­лики. Есть возможность открытия новых месторождений, содержащих такие полезные ископаемые, как вольфрам, молибден, алюминий и олово.

Геологами выявлено 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами 76 млрд т углеводородного сырья. Очень привлекательным для инвесторов был и остается Прикаспийский бассейн. Многие отечественные и иностранные компании заинтересованы в геологическом изучении этого участка. Необходимо провести современную сейсморазведку, чтобы получить обновленную геологическую информацию.

Сейчас ведомство совместно с IHS Markit работает над созданием маркетинговой стратегии и проведением road-show по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку. 

За пять лет реализации программы в развитие геологоразведки будет вложено около

1 трлн тенге, из них чуть больше 15% должны составить средства госбюджета, а остальное – инвестиции частных компаний, сообщил Мирзагалиев в интервью «Интерфаксу».

«Эти деньги в первую очередь будут направлены на проведение ранних стадий геологоразведочных работ, таких как региональные, поисковые, поисково-оценочные – это когда работы проводятся на больших по площади территориях, при этом вероятность обнаружения месторождения на данных стадиях низкая», – пояснил он.

По его словам, инвесторы вкладывают деньги в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прог­нозными ресурсами.

«Каждый вложенный в геологоразведку государственный тенге принесет нам до пяти тенге частных инвестиций в геологоразведку, а это около 800 млрд тенге», – обещает министр.

kazaxstan-ishhet-investicii.jpg

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg