Тоқаев Қазақстандағы биліктің келесі берілуі туралы айтты

Қазақстандықтар еңбексүйгіш ұлт болу керек

Фото: Аскар Ахметуллин

ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаев басқару билігі басшылардың жаңа ұрпағына берілетін күннің алыс емес екендігі туралы айтты

«Шын мәнінде, барлық өміріміз білім алудан тұрады. Біз елімізді өркендеуші әрі табысты ету үшін үздіксіз жұмыс істеуіміз керек. Масаттанушылыққа жол берму керек.Біз еңбексүйгіш халық болуымыз керек, иә, еңбексүйгіш халық. Қазіргі басшылар ұрпағы, оның ішінде, сіздер билікке келетін күн алыс емес. Біз басқару билігін сіздерге береміз, бірақ сіздер сол билікті қабылдауға дайын болуларыңыз керек», – деді ол 15-қаңтарда Ақордада жастардың  президенттік кадр резерві өкілдерімен кездесу барысында.

Президенттің пікірі бойынша, жаңа басшылардың тиісті біліктілікк пен білімге ие болғаны жөн.

«Біздің жастар мемлекет дамуының жаңа тарихи кезеңіне дайын болу керек. Көп ретте орын алатындай, кеудемсоқтық білім мен біліктіліктен жоғары тұрмау керек. Бізде кеудемсоқтық білімнің алдында жүреді, ал мен керісінше жасағанды жөн көремін, білім әрқашан алда ал кеудемсоқтық артта болу керек», – деді Тоқаев.

Дегенмен президент тиісті кеудемсоқтықтың да болғаны жөн деген пікірде.

«Бұл атаққұмарлық мәселесі, бірақ бәрібір білім алда болу керек, тек білім негізінде қоғамдағы орындарға ұмтылуға болады, ол мемлекеттік аппарат, квазимемлекеттік, тіпті, бизнес болса да. Өз кезегімізде, мемлекет және мен, Қазақстан Республикасының президенті ретінде, сіздерге жанжақты қолдау көрсетеміз, неғұрлым дарынды, неғұрлым табысты адамдарды іріктеп, оларды, мемлекеттік аппарат жүйесінде басқа жүйелерде мәнсап баспалдақтары бойынша ары қарай көтереміз», – деді ол.

Мемлекет басшысы президенттік кадр резервіне қатысушыларды елімізді жаңа белестерге көтеретін патриоттар шоғыры ретінде қарастыратынын атап өтті. Оның пікірі бойынша, резервтегілер еліміздегі ең ауқымды трансформациялардың барлығы нақты ауылдағы, қаладағы, аймақтағы, саладағы шағын өзгерістерден басталатынын түсіну керек.

«Әр адам өз орнында, атқарып отырған лауазымына қарамастан, еліміздің жаңару процесіне өзінің жеке  үлесін қосу керек. Міне, сол үлес сіздің жеке табысыңыздың бастауы болады... Сіздер жаңа жағдайда Қазақстанды құру ісін жалғастырасыздар, ал бұл үшін білім мен біліктілік қажет болады. Оларсыз басқарушылық ортада табысқа жету мүмкін емес», – деді Тоқаев.

Осы орайда, ол білім алу процесінің оқу орнын бітірген соң, аяқталмау керек екнін еске салды.

banner_wsj.gif

В Казахстане официальные показатели безработицы не меняются с июля 2018 года

Пострадавшие из-за ЧП и карантина в статистику так и не попали

Фото: Офелия Жакаева

Власти стараются не называть безработными миллионы тех, кто фактически потерял работу во время режима ЧС, действовавшего с 16 марта по 11 мая. 

Те, кто остались без работы во время режима ЧС и карантина в Казахстане, полноценно в статистику так и не попали. Единственным ориентиром, позволяющим предположить реальное количество людей, чьи доходы в это время сократились практически до нуля, являются данные по выплате 42 500 тенге. Основанием для получения этой суммы была как раз временная или постоянная потеря работы.

Претендовали на меру поддержки более 8 млн человек при общем официальном числе занятых в стране 8,8 млн человек. Реально соцвыплату смогли получить 4,6 млн. Хотя в числе тех, кто получил выплату, были и не нуждавшиеся в ней, а подавшие заявку «интереса ради», а среди тех, кто не получил, – реальные безработные, все-таки именно количество получателей показывает относительно релевантные данные о тех, кто остался без работы. 

Число официальных безработных увеличилось среди прочего и благодаря упрощению требований к претендентам на соцвыплату. Государство позволило получить 42 500 тенге и тем, кто ранее не работал официально и впервые уплатил единый совокупный платеж (ЕСП) в размере одного месячного расчетного показателя 2778 тенге. Напомним, что ЕСП предназначен для физических лиц, которые оказывают услуги или продают что-либо со своего подсобного хозяйства и получают доход в размере менее 1175 МРП (3,3 млн тенге) в год, обходясь без наемных работников. 11 мая на итоговом заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧС президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что более 40% получивших 42 500 тенге – это люди, впервые уплатившие ЕСП. Доказательством служит и увеличившееся количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков в ЕНПФ – с 10,1 млн на 1 апреля до 10,9 млн на 1 мая. 

4,2 млн «временно вне занятости»

На заседании правительства в начале июня министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что в марте – апреле в республике «временно осталось вне занятости» 4,2 млн человек. Больше всего пострадали работники сферы торговли и услуг в крупных городах. Тут стоит отметить, что официальный уровень безработицы не менялся с III квартала 2018 года, замерев на отметке 4,8%. В I квартале 2020 года уровень безработицы составил 442,4 тыс. человек при общей численности рабочей силы 9,2 млн человек (учитываются лица от 15 лет). 

В мае, по оценке Минтруда, число «временно оставшихся вне занятости» работников снизилось с 4,2 до 1,146 млн человек. В июне должно сократиться до 1,063 млн человек, а в июле – и вовсе до 514 тыс. человек, вернувшись если не на уровень I квартала 2020 года, то хотя бы к относительно близким цифрам. Минтруда прогнозирует, что в декабре число безработных будет составлять 565 тыс. человек, а уровень безработицы – 6,1%.

«Мы думаем, что с июля на рынке труда мы стабилизируем ситуа­цию, и до конца года уровень безработицы составит 6,1%», – сказал Нурымбетов. 

По данным на 29 июня (информация снова от министра труда и соцзащиты), в центрах занятости в целом на учете состояли 320 тыс. человек, из них 181 тыс. зарегистрированы в качестве безработных.

«На сегодня безработное население без доходов и возможности работать мы оцениваем в 735 тыс. человек», – сказал Нурымбетов «Курсиву».

Получение взамен зарплаты соцвыплаты в размере 42 500 тенге, по данным Комстата, практически не отразилось на среднедушевых номинальных денежных доходах населения – в апреле они выросли по сравнению с мартом на 5,7% и достигли 110 тыс. тенге. Но у Минтруда, правда, другие цифры.

«По оценке наших экспертов, среднедушевой доход населения в апреле составил 59 тыс. тенге», – сообщил Нурымбетов. 

Сработает ли старое оружие против новой напасти

Для создания новых рабочих мест правительство собирается пустить в ход инструменты из старого арсенала. В частности, речь идет о Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Енбек». Только по программе «Енбек», объем финансирования которой должен составить 176 млрд тенге, в этом году планируется охватить 600 тыс. человек: прямо по вакансиям трудоустроят 280 тыс. человек, просубсидировано будет 211 тыс. рабочих мест, 58 тыс. человек будут обучены различным специальностям, а 51 тыс. человек будут обучены предпринимательству. Из упомянутых 600 тыс. уже можно вычесть 184 тыс. человек, которые были трудоустроены по программе в январе – мае. 

Другой программой, которая привлечет безработных, станет «Нурлы жол». С ее помощью предполагается трудоустроить 200 тыс. человек. Программы «Цифровой Казахстан» и «Нурлы жер» помогут найти работу еще 50 тыс. и 47 тыс. казахстанцев соответственно. По программе «Дорожная карта занятости – 2020» планируется трудоустроить 255 тыс. человек, в том числе 58 тыс. – в жилищно-коммунальном хозяйстве, 46 тыс. – в благо­устройстве. Средняя зарплата работников, по данным Минтруда, составит 90 тыс. тенге.

Нынешний кризис высвободил не работников строительной отрасли, как это было, например, в 2008 году, а сотрудников фитнес-клубов, развлекательных центров и кинотеатров, а работу им государство по старинке предлагает в дорожном строительстве или ЖКХ. И это с высокой вероятностью создаст диспропорцию на рынке труда. К тому же и небольшие зарплаты вряд ли смогут привлечь работников из сферы услуг, потерявших работу в карантин, отметил директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев. По его мнению, существующие официальные данные о безработице в Казахстане далеки от реальности.

«Совершенно очевидно, что официальный уровень безработицы не отражает реальность. В него никто не верит, включая само правительство и самого министра труда», – сказал он «Курсиву». 

Два года назад Минтруда должно было привести свою статистическую методологию в соответствие с последними рекомендациями Международной организации труда, но, как отметил Ошакбаев, есть большие сомнения в том, что это реально было сделано. Косвенным подтверждением он назвал тот факт, что безработица долгое время остается на уровне ниже 5%.

«Кроме того, все мы знаем, что другие показатели – занятости, доходов – тоже могут быть искажены. Сравните их с тем, что фактически АСП (адресная социальная помощь. – «Курсив») получили 2,2 млн человек, с теми 4,4 млн человек, кто получил 42 500 тенге. Соответственно, это люди, которые потеряли доходы, и это совершенно не коррелирует со статистическими показателями безработицы и доходов», – сообщил Ошакбаев, назвав статистику по рынку труда «сильно искаженной».

В соседней России государство стимулирует бизнес сохранять рабочие места в пострадавших от карантинных мер отраслях льготными, под 2%, кредитами на выплату зарплаты. Максимальный объем кредита ограничен суммой в шесть минимальных размеров оплаты труда на сотрудника (422 852 тенге по курсу Нацбанка на конец июня, федеральный МРОТ в РФ –12 130 рублей). Ощутимая оговорка: если предприятие в течение года сохранит 90% персонала, то государство погасит за бизнес и кредит, и проценты по нему. Подобная мера, отметил Ошакбаев, могла бы сработать и в Казахстане, сократив число «временно оставшихся вне занятости».

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg