Skip to main content

Аудиторлар «Алма-ТВ» компаниясының есебін жарамсыз деп таныды

Олардың айтуынша, бұл есеп компанияның 2018 жылғы қаржылық жағдайын толық қамтымаған

Фото: Shutterstock.com

«КПМГ Аудит» «АлмаТел Қазақстан» АҚ-ның («Алма-ТВ» сауда белгісі) 2018 жылғы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы туралы теріс пікір білдірді. Аудиторлық есеп 3 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасының сайтында жарияланған.

Аудиторлық қорытындыға сүйенсек, ұсынылған қаржылық есеп «АлмаТел Қазақстан» тобындағы компаниялардың 2017 жылдың 31 желтоқсаны мен 2018 жылдың 31 желтоқсан аралығындағы шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ осы уақыттағы қаржы көрсеткіштері мен бір жылдық қаржы айналымы туралы толық және нақты ақпарат бермейді. Осылайша аудиторлар компанияның есеп-қисабы халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сай емес деп тұжырымдаған. 

Аудиторлардың мәліметтеріне сүйенсек, 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, «Алма-ТВ» негізгі қаражатының нақты  құны оның балама құнынан айтарлықтай айырмашылығы болып, 24,37 млрд теңгені көрсеткен. Бұндай көрсеткіштер қалыптасса, ХҚЕС компания басшылығынан негізгі қаражатты қайта бағалауды талап етеді. Алайда компания қайта бағалау жүргізбеген. 

Сондай-ақ, 2018 жылғы трансляцияның 3,454 млрд теңге көлеміндегі шығыны мен 2,211 млрд теңге қарызына қатысты нақты дәлел табылмаған. 
  
Сонымен қатар, «КПМГ Аудит» қорытындысында, оларға дейінгі аудиторлар 2017 жылдың желтоқсанындағы жағдай бойынша, «Алма-ТВ»-ның жалғыз акционері ретінде көрсетілген жеге тұлға, расында осы компанияның ақырғы иесі екенін растайтын жеткілікті дәлел таба алмағанын жазған. 

«Алма-ТВ» аудитін 2017 жылы Almir Consulting жүргізген. Сол жылғы қаржы есептілігі жазбаларында 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, «Алма-ТВ»-ның жалғыз акционері Т.В.Пак екені көрсетілген. («Asset Invest» ЖШС арқылы басқарған). Осы ақпаратқа қатысты Almir Consulting компаниясының берген ескертпесі мынандай: «Аталған жеке тұлға компания тобы қызметін бақылайды деген нақты ақпарат жоқ. Бұл халықаралық қаржылық есеп стандарттарының бұзылуы деп ойлаймыз». Ал бір жыл бұрын компания «Ордабасы Комьюникейшенс» ЖШС арқылы Д.Никитин мен Е.Әбдірахмановқа тиесілі болған. 

2019 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша, «АлмаТел Қазақстан» компаниясы акцияларының 80 пайызын «DSFK» ЖШС иеленген (ақырғы иесі – жергілікті Forbes тізіміне кіретін Владимир Ким), ал қалған бөлігі Asset Invest-тің қолында. DSFK  – RBK Bank (банк те Владимир Кимге тиесілі) активтерінің бір бөлігі берілген, қарызды өндірумен айналысатын қаржылық компания. 

«КПМГ Аудиттің» қорытындысы бойынша,  2018 жылдың 31 желтоқсанында «Алма-ТВ» компаниясының қысқа мерзімді міндеттемелері оның қысқа мерзімді активінен 4,1 млрд теңгеге асып кеткен. Оған қоса, көрсетілген датада 914 млн теңге көлеміндегі міндеттеменің мерзімі өтіп кеткені байқалады.

Сонымен қатар, аудиторлар компанияның ақшалай қаржысы мен олардың баламасын банк берген көшірмелер арқылы салыстыра келе, компания тобы қаржыдан қыжалат көріп отырмағанын анықтаған. Тағы бір айта кететін жайт, аудитордар «Алма-ТВ» иесі – DSFK компаниясы ол өз міндеттемелерін орындай алмай жатса, қаржылай көмек беруге әзір екенін білдірген хат алған. 

«АлмаТел Қазақстан» («Алма-ТВ» сауда белгісі) – еліміздегі ірі кабельдік операторлардың бірі. Ол 1994 жылы қазақ-американ бірлескен кәсіпорны ретінде ашылған. Кейінірек компания толығымен қазақстандық кәсіпкерлердің бақылауына өтті. «Алма-ТВ» республикамыздың 20 қаласында жұмыс істейді. Аналогтық және цифрлық телехабар таратумен қатар, интернет-провайдер қызметін  ұсынады.

2018 жылдың маусымында Алматы экономикалық соты «АлмаТел Қазақстан» АҚ-ның сол кездегі жалғыз акционері «Asset Invest» ЖШС-ін банкрот деп таныды. Бірнеше ай өткен соң Алматы қалалық соты да бұл шешімді  қолдады. Сол кезде Asset Invest-ті басқарған және RBK Bank-тен қаражат жымқыру ісі бойынша тергеу изоляторында жатқан Татьяна Пак апелляцияға беруден бас тартып, тергеу изоляторынан үй қамаққа ауыстырылады.

«Алма ТВ» компаниясының бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев та осы іс бойынша тергелген. 

2018 жылдың желтоқсанында компанияның 80 пайыз үлесін қазақстандық бизнесмен Владимир Кимге қарасты компания (DSFK) иеленген.

banner_wsj.gif

Чистая прибыль «Казахтелекома» установила семилетний рекорд

Рост прибыли базировался на повышении эффективности деятельности группы компаний

Фото: telecom.kz

Чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» по итогам 2019 года достигла 60,3 миллиардов тенге, говорится в опубликованной акционерным обществом аудированной консолидированной отчетности за прошлый год.

«Чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» значительно возросла и достигла рекордной за последние семь лет отметки в 60,3 миллиардов тенге: рост составил 41% относительно уровня чистой прибыли группы компаний за 2018 год», – говорится в отчетности компании.

Достижение этого показателя крупнейшим телекоммуникационным оператором республики обусловлена несколькими причинами, основной из которых эксперты считают существенное повышение эффективности деятельности группы компаний.
 
Так, показатель EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) группы компаний увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом, рентабельность по EBITDA составила 41,4%, закрепив стабильный рост по данному показателю в результате сделок в мобильном сегменте.
 
Помимо этого, значительно повысить чистую прибыль позволила синергия от сделок компании на телеком-рынке. В частности, аналитик АО «Фридом Финанс» Данияр Оразбаев считает именно эти два обстоятельства ключевыми факторами успеха АО «Казахтелеком».

«Компания показала рост всех основных финансовых показателей благодаря сделкам по приобретению Кселл и Теле2, – сказал Оразбаев в разговоре с kursiv.kz. – Интересно отметить, что благодаря этим сделкам «Казахтелеком» существенно диверсифицировал свои источники дохода на фоне падающих доходов от фиксированной связи, что сделало компанию более перспективной с инвестиционной точкой зрения. Также оператор значительно увеличил объем свободных денежных потоков – на 63%, что позволит компании без особых проблем гасить долги и одновременно платить дивиденды своим акционерам. С точки зрения рентабельности отмечаем улучшение скорректированной EBITDA маржи с 32% до 35%, что говорит о более эффективной работе над прибыльностью», – добавляет он.

Напомним, что одним из ключевых событий 2019 года стало завершение сделки «Казахтелеком» по приобретению 49% доли Tele2 AB в совместном предприятии, по итогам которой «Казахтелеком» стал владельцем 100% в мобильном операторе Алтел/Tele2. Это событие наряду с приобретением в декабре 2018 года контрольного 75% пакета акций «Кселл» позволило «Казахтелекому» стать ключевым оператором, контролирующим более 60% рынка мобильной связи страны.
 
Полный выкуп СП с Tele2 позволил АО «Казахтелеком» консолидировать мобильного оператора с сильными финансовыми показателями, приобрести опытную команду управленцев и лучшую мобильную сеть в Республике Казахстан, что положительно сказалось на консолидированных финансовых результатах за 2019 год. Так, например, размер активов группы превысил один триллион тенге, увеличившись на 36% по сравнению с началом 2019 года. В целом приобретение мобильных активов позволило «Казахтелеком» выйти на более быстрорастущий и рентабельный сегмент связи.
 
Эксперт АО «Фридом Финанс» считает, что с учетом позитивных тенденций в отчетности «Кселл» по сокращению операционных расходов, а также учитывая снижение конкуренции на рынке мобильной связи, вероятнее всего, в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшее улучшение рентабельности и некоторый рост выручки как этой компании, так и всего АО «Казахтелеком».
 
Согласно аудированной консолидированной отчетности, за 12 месяцев 2019 года выручка группы компаний увеличилась практически в два раза (на 94%) по сравнению с 2018 годом и превысила 420 млрд тенге. Это обусловлено в первую очередь консолидацией показателей АО «Кселл» за полные 12 месяцев 2019 года, консолидацией показателей ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» со второго полугодия 2019 года, а также поддержанием высокого уровня доходов от основной деятельности непосредственно «Казахтелекома».
 
Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев признает, что финансовые результаты по группе компаний за 2019 год превзошли ожидания ее руководства и акционеров.

«Вывод показателя EBITDA margin на уровень выше 40% подтверждает правильность выбранной стратегии как в части приобретения мобильных операторов, так и в части ведения собственного бизнеса компании, а также отражает результат эффективной работы по всем направлениям, – говорит Есекеев. – В прошлом году «Казахтелеком» отметил 25-летие, все эти годы компания развивалась, укрепляя свои позиции на телекоммуникационном рынке, расширяя возможности и условия для развития всех сфер жизни общества и государства.

Учитывая глобальный тренд на ускорение процесса цифровизации, обусловленный технологическими инновациями, компания продолжила реализацию ряда проектов, подтвердивших статус «Казахтелеком» как надежного партнера, способного выполнять ключевые программы в масштабах всей страны. В их числе – строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах, внедрение концепции «умных городов», дальнейшее расширение сети широкополосного доступа к сети Интернет по всей территории страны. Несмотря на высокий уровень конкуренции и насыщенность рынка, «Казахтелеком» добился реализации поставленных задач и достиг намеченных планов по всем направлениям деятельности компании, значительно укрепив позиции в качестве ведущего телекоммуникационного оператора страны», – подчеркивает он.

Помимо этого, в прошлом году кредитный рейтинг «Казахтелекома» был подтвержден международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard&Poors на уровне «BB+», прогноз по рейтингу от Fitch Ratings «Позитивный». Финансовые результаты Группы компаний АО «Казахтелеком» за 2019 год опубликованы на корпоративном сайте самого Акционерного Общества и на сайте KASE. Аудированная отчетность предварительно утверждена Советом директоров для ее дальнейшего рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, запланированном на 30 апреля 2020 года. 

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif